Következő események
Nincs esemény
 
BelépésKapcsolat
Bemutatkozás

SMSZlog_kozepes_blue.gif A Síoktatók Magyarországi Szövetsége (SMSz) az OKJ képesítéssel és éves működési engedéllyel  rendelkező sí- és egyéb havas sportokat oktató szakemberek egyesülete, mely ellátja az oktatóképzéssel és továbbképzéssel kapcsolatos szakmai feladatokat és képviseli tagjai érdekeit.
 

Bővebben...
Síoktatót keresek
ISIA és Interski PDF Nyomtatás E-mail
Hubert FINK, az ISIA akkori elnökének előadása Nozawa Onsenben a XV. Interski Kongresszuson (1995)

Az Interski a sízés világkiállítása, a síoktatók „olimpiája”, a síoktatás gyújtópontja. A síoktatásügy világméretű platformja.
Az Interski nemcsak egy rendezvény, hanem mindenek előtt a síoktatás-ügy "NEMZETKÖZI SZÖVETSÉGE".
Az Interski a síoktatás szervezeti formája kell, hogy legyen, és az is, ami világszerte a havon történő oktatás, nevelés és vezetés minden formáját létrehozza és gyakorolja.
Az Interski napjainkban a sízés pozitív fejlődésének fontos hajtóereje, de annak is gyakori színtere, hogy okos megfontolásra késztessen, vagy egyidejűleg útját állja a biztonság, a környezet és a turizmus területén jelentkező hibás tendenciáknak. (…)

Legyen Ön az első hozzászóló | Kedvencekhez (0) | Idézés a honlapján

Bővebben...
 
A Nemzetközi Sí Szövetség magatartási szabályzata PDF Nyomtatás E-mail

A „FIS 10” az alpesi országokban a sípályák rendjének törvényerejű fenntartását szolgálja. Ismeretük és betartásuk érdekünk is, kötelességünk is.

 • 1. Legyünk tekintettel a többi sízőre! Minden sízőnek úgy kell viselkedni (a sípályán), hogy másokat ne veszélyeztessen és sérülést ne okozzon. Ez vonatkozik a megfelelő felszerelésre is.
 • 2. Ésszerűen, ellenőrzött sebességgel és módon sízzünk! Mindig a tudásunknak, a terepnek (beláthatóság!), a hó és időjárási viszonyoknak, valamint a pálya zsúfoltságának megfelelően sízzünk.
 • 3. Nyomvonal választás. A hátulról (fölülről) jövő sízőnek úgy kell a nyomvonalát megválasztani, hogy az előtte haladót semmilyen módon ne veszélyeztesse, beleértve a túl közeli elhaladással okozott megijesztést is.
 • 4. Előzés, kerülés. Előzni szabad fölülről és alulról, akár balról akár jobbról, de mindig akkora távolságra, hogy az előzött síző bármilyen (akár váratlan) mozgásához elegendő teret hagyjunk.
 • 5. A megindulással és a pályára besízéssel járó kötelezettségek. A sízőnek, ha állásából újraindul, vagy besízik egy pályára, meg kell győződnie arról, hogy ezzel sem magát, sem másokat nem veszélyeztet.
 • 6. Megállás. Tilos megállni a pálya szűkületében és beláthatatlan területein! Bukásnál a lehető leghamarabb el kell hagyni az ilyen területet!
 • 7. Fölmenet és legyaloglás. A följutáshoz és a legyalogláshoz egyaránt csak a pálya széle használható.
 • 8. Figyeljük a jelzéseket! Minden sízőnek kötelessége a pálya jelzéseinek (a tábláknak, elkerítéseknek), valamint a pályát felügyelő személyzetnek az utasításait betartani.
 • 9. Segítségadás. Balesetnél kötelező segítséget nyújtani! Elmulasztása nem sportszerűtlenség, hanem büntetendő cselekedet.
 • 10. Személyazonosságunk igazolásának kötelezettsége balesetnél. Mindenkinek, aki a balesetnél jelen volt, függetlenül attól, hogy csak tanú, vagy a baleset részese, felelős vagy nem felelős a baleset bekövetkeztében, személyazonosságát meg kell adnia. Erre a baleset bírósági tisztázásánál lehet szükség.

Legyen Ön az első hozzászóló | Kedvencekhez (0) | Idézés a honlapján

 
Beszámoló a Síoktató*** tanfolyam "második sporteszköz (sífutás)" táboráról PDF Nyomtatás E-mail

A fényképek itt tekinthetők meg!

2005. december 15-18. között tartottuk meg az első ilyen jellegű tábort az SMSZ szervezésében. A második sporteszközzel kapcsolatos elméleti és gyakorlati képzés az ISIA által előírt és elfogadott eleme a magasabb fokozatú síoktatói minősítéseknek. A programra a hazánkhoz legközelebbi osztrák sífutócentrumban, a Budapesttől 340 kilométerre fekvő St. Jakob im Walde stájer falucskában került sor.

Legyen Ön az első hozzászóló | Kedvencekhez (0) | Idézés a honlapján

Bővebben...
 
A koordinációs tábor PDF Nyomtatás E-mail

A koordinációs tábor az utóbbi években a magyar sísport legnagyobb szakmai besízésévé fejlődött, az utóbbi években már száz fölötti szakember vett részt rajta. A koordinációs tábor bárkinek hasznos lehet, aki a síoktatás iránt mélyebben érdeklődik. A táborban egyeztetjük az oktatókkal, szakemberekkel az idényre vonatkozó síoktatási tematikát. Ennek köszönhető, hogy a magyar oktatók egységes tematika alapján oktatnak, és ha valaki egy oktatónál megtanult valamit, később egy másik oktatónál úgy  folytathatja sítechnikájának tökéletesítését, hogy az már megszerzett tudására alapozhat.

A síoktatók működési engedélyük megszerzéséhez szükséges kötelező továbbképzést a koordinációs táborban teljesíthetik.

A táborban szeretettel látjuk azokat is, akik nem síoktatók, de szeretnének tisztában lenni a síoktatás újdonságaival.


Legyen Ön az első hozzászóló | Kedvencekhez (0) | Idézés a honlapján

 
A síoktatói képesítés külföldön PDF Nyomtatás E-mail

Az síoktatói képesítések önmagukban nem jogosítanak munkavégzésre. Ezeket a kérdéseket az egyes országok eltérően szabályozhatják. Bizonyos mértékű könnyebséget jelenthet, hogy az EU-ban a képesítések elfogadására és a munkavállalásra EU-szintű egységes szabályozás vonatkozik. Ennek alapján állami végzettség birtokában az EU-tagországok állampolgárai vállalhatnak munkát (bár mint tudjuk, az újonnan belépett országokkal szemben több tagország is többéves munkavállalási moratóriumot léptetett életbe, ezt azonban többen is megtámadták).

A 2009-es év fejleménye, hogy a Síoktató** és a Síoktató*** képesítéseket (a Síoktató*-ot korlátozásokkal) Olaszország Trentino tartományában 15 napig elfogadják, de ehhez 30 nappal korábban be kell jelenteni az oktatást a terület megjelölésével (le kell adni az oktató nevét, igazolványmásolatát és az időtartamot is).

Legyen Ön az első hozzászóló | Kedvencekhez (0) | Idézés a honlapján

Bővebben...
 
A síoktatásügy hazai és nemzetközi szervezetei PDF Nyomtatás E-mail
A kutatások szerint mintegy 10-12 ezer évvel ezelőtt az Altáj-hegység, a Bajkál- és az Onyega-tó környéke lehetett a sí őshazája. Az Ázsiából vándorló nomád törzsek „hozták” aztán magukkal Európába, ahol elsőül Skandináviában honosodott meg.

A múlt század második felében (a modern sportmozgalom világjelenséggé válásával párhuzamosan) a sport, a vetélkedés eszközévé kezdett válni. Az 1870-es évektől gomba mód alakultak meg a síklubok Norvégia szerte és a sísport úttörői egyre gyakrabban mérték össze tudásukat hivatalos versenyeken. A világ figyelmét azonban a hírneves sarkkutató, Fridtjof Nansen teljesítménye terelte Norvégia nemzeti sportjára. A fiatal norvég utazó expedíciójával 1988-ban kelt át Grönland jégárakkal, hóval borított sarkvidéki fennsíkjain. Nem kis mértékben „Paa Ski over Grönland” c., 1890-ben megjelent könyve hatására hatalmas síélet kerekedett Európa szerte, kezdetét vette a versengés, sorra alakultak az országos szövetségek.

Legyen Ön az első hozzászóló | Kedvencekhez (0) | Idézés a honlapján

Bővebben...
 
Sípályák PDF Nyomtatás E-mail
Alkalmas lesikló terepekkel bizony mostohán lett ellátva kis hazánk. Ezért is tiszteletre méltó az az erőfeszítés, amivel megkeresik a kicsit is megfelelő terepeket és teremtenek (zömében kimustrált bányalifteket felhasználva) sízési lehetőséget szinte valamennyi hegységünk lokálpatriótái. Az utóbbi havas szezonok erre bátorítólag hatnak, csakhát az infrastruktúra… Egynapos sízésre (a benzinárak okán) ma már mindenképpen hazai megoldást javasolunk. Hosszabb időre azonban érdemes a távolabbi lehetőségeket is számba venni.

Legyen Ön az első hozzászóló | Kedvencekhez (0) | Idézés a honlapján

Bővebben...
 
Gazdák és gazdátlanok PDF Nyomtatás E-mail
A hazai sportmozgalom évtizedeken keresztül gyártotta a lózungokat a tömegek sportjáról, sőt statisztikáiban szépnek és életerősnek hazudta azt. Aztán amikor a nyolcvanas évek elejétől megindultak teniszezni és vizitúrázni a tízezrek, sízni az ötven és százezrek, nos akkor a hivatalos sportirányítás nem tudott mit kezdeni vele. Sem kezdeményezni, sem szervezni, de főleg az élére állni nem tudott… A legnépszerűbb hazai szabadidős sporttevékenység, a sízés tehát valójában központi irányítás, szervezés és támogatás nélkül vált a nyolcvanas évek végére már mintegy félmilliós tagságúvá. Pedig lett volna tennivaló: érdekképviselet, felszerelésbeli tanácsadás-segítés, biztosítás ügyek, hazai sípályák és infrastruktúrák kiépítése, a FIS (Nemzetközi Sí Szövetség) valamennyi sípályán kötelező érvényű közlekedési és magatartási szabályainak megismertetése*, a korszerű sítechnikák, szokások és téli utazási tennivalók szervezett tanítása; röviden fogalmazva a síkultúra hazai megalapozása, terjesztése.

Legyen Ön az első hozzászóló | Kedvencekhez (0) | Idézés a honlapján

Bővebben...
 
A hótalptól a kanyarlécig PDF Nyomtatás E-mail
Történet
Már a kezdet sem szokványos… Nem Görögországban ringott a bölcsője, jóllehet a síléc az emberiség ősibb közlekedési találmánya mint a kerék. A kutatások szerint mintegy 10-12 ezer évvel ezelőtt az Altáj-hegység, a Bajkál- és az Onyega-tó környéke lehetett a sí őshazája. Az Ázsiából vándorló nomád törzsek „hozták" aztán magukkal Európába, ahol elsőül Skandináviában honosodott meg.

Az ősi forma - a hótaposó kerek hótalp - az előrehaladást szolgálva módosult: megnyúlt és hátrafelé keskenyedett. Az elejét felkunkorították, hogy ne merüljön a hó alá, a keskenyedés ellensúlyozására pedig egyre hosszabb lett. (A karéliai lécek például 250-280 cm-esek voltak.) Évezredeken át csak járásra és futásra használták, mígnem a norvégok rájöttek, hogy alkalmas dombhátakon ugrani is lehet vele. Évszázadokon át azonban közlekedésre, vadászatra, valamint nem ritkán háborúskodásra használták Skandinávia népei.

A múlt század második felében (a modern sportmozgalom világjelenséggé válásával párhuzamosan) a sport, a vetélkedés eszközévé kezdett válni. Az 1870-es évektől gomba mód alakultak meg a síklubok Norvégia szerte és a sísport úttörői egyre gyakrabban mérték össze tudásukat hivatalos versenyeken. A világ figyelmét azonban a hírneves sarkkutató, Fridtjof Nansen teljesítménye terelte Norvégia nemzeti sportjára. A fiatal norvég utazó expedíciójával 1888-ban kelt át Grönland jégárakkal, hóval borított sarkvidéki fennsíkjain. Nem kis mértékben „Paa Ski over Grönland" c., 1890-ben megjelent könyve hatására hatalmas síélet kerekedett Európa szerte.

Legyen Ön az első hozzászóló | Kedvencekhez (0) | Idézés a honlapján

Bővebben...
 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Következő > Utolsó >>

Eredmények 161 - 169 / 169

vizsgatabor2009marcius 14

 • Támogatók
 • Támogatók
 • Támogatók
 • Támogatók
 • Támogatók
 • Támogatók
 • Támogatók
 • Támogatók
 • Támogatók
 • Támogatók
 • Támogatók
 • Támogatók
 • Támogatók
 • Támogatók
 • Támogatók
 • Támogatók
 • Támogatók