Következő események
No events
 
LoginContact
Bemutatkozás

SMSZlog_kozepes_blue.gif A Síoktatók Magyarországi Szövetsége (SMSz) az OKJ képesítéssel és éves működési engedéllyel  rendelkező sí- és egyéb havas sportokat oktató szakemberek egyesülete, mely ellátja az oktatóképzéssel és továbbképzéssel kapcsolatos szakmai feladatokat és képviseli tagjai érdekeit.
 

Read more...
Ski Instructors
MEGHÍVÓ TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉSRE 2015.12.07.17.30 PDF Print E-mail

Kedves Tagtársunk!

A Síoktatók Magyarországi Szövetsége meghívja rendes és pártoló tagjait az egyesület Tisztújító Közgyűlésére, melynek időpontja

2015. december 7-én (hétfőn) 17.30 óra.  

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlést az eredetileg meghirdetett napirenddel és helyszínre 2015. december 7-én 18 órára hívjuk össze, amely közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. 

Közgyűlés helyszíne: Premium Apartman és Wellness Ház, 1134 Budapest, Országbíró utca 44–46.

Be first to comment this article | Add as favourites (0) | Quote this article on your site

Read more...
 
Elnökségi ülés 2015. 11.24. 17.30 PDF Print E-mail

Az ülés időpontja: 2015. november 24. 17.30 óra

Helyszíne:  SMSZ Iroda

Napirendi pontok:    

1. Tagfelvételi kérelmek elbírálása

2. A közgyűléssel kapcsolatos teendők megbeszélése

3. Egyebek

Be first to comment this article | Add as favourites (0) | Quote this article on your site

 
Elnökségi határozatok 2015.11.14. PDF Print E-mail

Az SMSZ Elnöksége 2015. 11. 14-én tartott rendkívüli ülésén az alábbi határozatokat hozta: 

1/2015.11.14. sz. Elnökségi határozat: Az Elnökség úgy határoz, hogy a 2015. december 7 –i közgyűlést megelőző 30 nap alatt új tagot nem vesz fel.

2/2015.11.14. sz. Elnökségi határozat: Az elnökség az Alapszabály 2.2.2 pontja rendelkezése alapján úgy határoz, hogy azon egyesületi tagok tagsági jogviszonyát felmondja, akik elmaradt tagdíjukat az elnökség írásbeli felszólítását követően a mai napig sem fizették meg.

Az Elnökség az ülésen megárgyalt két új tagfelvételi kérelmet és úgy határozott, hogy a jelentkezőket az egyesület tagjai közé nem veszi fel. Nevezetteket ajánlott levélben értesítette azzal, hogy tagfelvételi kérelmüket a december 7-i közgyűlés után nyújtsák be újra.   

 

Be first to comment this article | Add as favourites (0) | Quote this article on your site

 
Interski est PDF Print E-mail

Új helyszínen!

Helyszín: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Központi épülete
Cím: 1111 Budapest, Műegyetem rkp.3., K.f.76. sz. előadóterem.

Időpont: 18:30 – 21:00 

Az est programjára nem csak tagjainkat várjuk, hanem minden kedves érdeklődőt is!

Az Interski Kongresszus az oktatói szakma csúcsrendezvénye, ahol a világ legjobb síoktatói találkoznak négyévente. Az esten a magyar delegáció tagjai tartanak vetítéssel egybekötött színes élménybeszámolót.

Meghívó itt. 

Be first to comment this article | Add as favourites (0) | Quote this article on your site

 
Beszámoló az Interski 2015-ről PDF Print E-mail
A linken az Egri Katival készült sielok.hu interjút olvashatjátok.

Be first to comment this article | Add as favourites (0) | Quote this article on your site

 
Elnökségi ülés napirendje PDF Print E-mail

A következő elnökségi ülés időpontja: 2015. október 6-a, 17:00

Helye: SMSZ Iroda, Budapest, Bécsi út 314/B. 

Be first to comment this article | Add as favourites (0) | Quote this article on your site

Read more...
 
Már lehet jelentkezni Síoktató* képzésre PDF Print E-mail

A síoktatás állami sportszakmai képesítéshez kötött tevékenység, amelyhez az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) meghatározott szakképesítés megszerzése szükséges. Ez szintén előfeltétele az SMSZ Síoktató* szint megszerzésének (az SMSZ teljes szakmai képzési rendszeréről itt találtok információt).

A Testnevelési Egyetem (TF) Felnőttképzési Csoportja, az SMSZ szakmai közreműködésével, az idén is meghírdeti ezirányú képzését, mely "Sportoktató sí szakágban" képesítést ad.

Bõvebb információ itt.

Jelentkezési lapot innét tölthettek le.

A jelentkezés határideje 2015. szeptember 10.

 

Be first to comment this article | Add as favourites (0) | Quote this article on your site

 
Az SMSZ szakmai és képzési rendszere PDF Print E-mail

Tartalom:
- SMSZ Síoktató* szint= OKJ Sportoktató sí sportágban
- SMSZ Síoktató** szint
- SMSZ Síoktató*** szint
- SMSZ Síoktató**** szint
- Hósportoktató
- SMSZ Kiképzők és Aspiránsok
- Az SMSZ Democsapata


A síoktatás állami sportszakmai képesítéshez kötött tevékenység (157/2004. (V. 18.) Korm. rendelet). Ez azt jelenti, hogy olyan az állam által elismert szakképesítést szükséges hozzá szerezni, amely az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) meghatározott szakképesítés.

A síoktatás végzéséhez előírt hazai szakképesítések:

– Sportoktató sí sportágban (síoktató)

– Sportedző (sí sportágban)

– Szakedző (sí sportágban)

– Testnevelő tanár (a tanár saját iskolai tanítványait oktathatja, mivel a képesítés megszerzése sítábor teljesítéséhez kötött)

A Síoktatók Magyarországi Szövetsége (SMSZ) - a nemzetközi szabványokhoz igazítja - képzési és továbbképzési rendszerét, amelyben a síoktatók a következő minősítési fokozatokat szerezhetik meg:

Magyar képzési fokozat elnevezése

Nemzetközi standard szerinti besorolása

 

A képzés tartalma

OKJ sportoktató sí sportágban /
SMSZ Síoktató *

Nemzeti szint

OKJ sportoktató sí sportágban (Alaptanfolyam)

SMSZ Síoktató**

IVSI Instruktor

Alaptanfolyam +1 év gyakorlat+elméleti, gyakorlati továbbképzés és vizsga; vagy sí sportedzői végzettség

SMSZ Síoktató***

ISIA Bélyeges síoktató

Síoktató** + elméleti, gyakorlati továbbképzések és vizsgák

SMSZ Síoktató****

ISIA Kártyás síoktató

Síoktató***+ ISIA teszt teljesítése

SMSZ kiképző oktató

 

Síoktató**, *** +kiképzői képzés vizsgákkal és éves továbbképzés

Hósport oktató

 

Két havas sportágból megszerzett ***-os fokozat

 

SMSZ Síoktatói működési engedélyt az a síoktató kaphat, aki sikeresen elvégezte valamelyik akkreditált felnőttképzési intézmény által szervezett „Sportoktató sí sportágban” elnevezésű OKJ tanfolyamot, belépett az SMSZ-be és 3 évente részt vesz a továbbképzésen. Az SMSZ működési engedély érvényességét a síoktató igazolványba ragasztható, évszámmal ellátott matrica igazolja.

A Síoktatók Magyarországi Szövetségének képzési rendszerében négy szint érhető el. Az egyes szintek egymásra épülnek és csillagok (hópelyhek) jelölik.

Az SMSZ képzési és továbbképzési rendszere

 

Be first to comment this article | Add as favourites (0) | Quote this article on your site

 
SMSZ Síoktató* szint = OKJ sportoktató sí sportágban PDF Print E-mail

Magyarországon a „Sportoktató sí sportágban” elnevezésű OKJ tanfolyam sikeres teljesítése jelenti a teljes képzési rendszer alapszintjét. (Országos Képzési Jegyzék száma: 31 813 01)

A végzettek a Síoktatók Magyarországi Szövetségébe (SMSZ) történő belépést követően jogosultak a SMSZ Síoktató* minősítés viselésére.   

A Síoktatók Magyarországi Szövetsége egyik fő tevékenysége, hogy a képzést indító intézmény felkérésére, kiképző oktatói révén részt vesz a „sportoktató sí sportágban” tanfolyam  sportágspecifikus elméleti és gyakorlati képzésében. Az SMSZ kiképző oktatói a tanfolyam keretében szakmai elméleti előadásokat tartanak, tananyagot bocsátanak a hallgatók rendelkezésére, levezetik a vizsgával záruló gyakorlati tábort, valamint közreműködnek a gyakorlati és elméleti vizsgák lebonyolításában.

A Testnevelési Egyetem (TF) Felnőttképzési Csoportja évtizedek óta képző és vizsgáztató intézmény. Az együttműködés az SMSZ-szel hosszú évekre nyúlik vissza, folyamatos és megbízható. 

Tanfolyamra lehet jelentkezni a Testnevelési Egyetem Felnőttképzési Csoportja jelentkezési kiírása szerint általában a nyári hónapokban.

Bővebb információ itt.

Jelentkezési lapot innét tölthettek le.

Az alapképzés szakmai követelménymoduljai:

 • Pedagógiai, pszichológiai és kommunikációs alapok
 • Egészségügy és elsősegélynyújtás
 • Edzéselmélet és gimnasztika
 • Szervezés és vállalkozás alapjai
 • Sportági alapok

Be first to comment this article | Add as favourites (0) | Quote this article on your site

 
SMSZ Síoktató** szint PDF Print E-mail

Az „Alaptanfolyam” sikeres elvégzését (a bizonyítvány megszerzését) követően leghamarabb az előírt szakmai gyakorlat megszerzése után lehet jelentkezni az SMSZ Síoktató** tanfolyamra.

A gyakorlat megszerzését egy erre a célra szolgáló nyomtatványon kiképző síoktatók vagy az SMSZ-szel szerződött síiskolák igazolhatják.

A tanfolyam egy 6 napos gyakorlati táborból és elméleti képzésből áll. A táborban való részvétel feltétele a terepsí és oktatási gyakorlat vizsga teljesítése, amely rendszerint a tábort megelőző napon van.

A terepsí vizsgán az általános sítudásról, lécbiztonságról tesznek bizonyságot a jelentkezők, míg az oktatási gyakorlat vizsga az oktatói fellépést és módszertant értékeli.

A 6 napos tábor zárónapján a résztvevők gyakorlati vizsgát tesznek. Ennek feltétele a táborban való aktív részvétel. A gyakorlati vizsgát követően tehetnek a jelölteknek szakelméleti vizsgát. A tanfolyam sikeres elvégzése után a jelölt tanulmányi naplójába bekerül az SMSZ Síoktató** szint elvégzését igazoló pecsét, és jogosult lesz az SMSZ Síoktató** minősítés viselésére.  

IVSI BÉLYEGES SÍOKTATÓ:

Magyarországot az IVSI (Internationaler Verband der Schneesport-instruktoren) Nemzetközi Hósportoktató Szövetségben kizárólag az SMSZ képviseli. A Síoktató** szint kielégíti az IVSI képzési követelményeit, ezért az SMSZ síoktató** minősítésű síoktató kiválthatja az IVSI igazolványt és az IVSI érvényesítő bélyeget. A bélyeget a továbbiakban – a működési engedélyhez hasonlóan – a továbbképzések megfelelő teljesítése, az éves szakmai jelentések leadása alapján kaphatja meg az SMSZ tag síoktató. 

Be first to comment this article | Add as favourites (0) | Quote this article on your site

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next > End >>

Results 21 - 40 of 173

SMSZ 26

 • Támogatók
 • Támogatók
 • Támogatók
 • Támogatók
 • Támogatók
 • Támogatók
 • Támogatók
 • Támogatók
 • Támogatók
 • Támogatók
 • Támogatók
 • Támogatók
 • Támogatók
 • Támogatók
 • Támogatók
 • Támogatók
 • Támogatók
 • Támogatók
 • Támogatók
 • Támogatók