Következő események
No events
 
Bemutatkozás

SMSZlog_kozepes_blue.gif A Síoktatók Magyarországi Szövetsége (SMSz) az OKJ képesítéssel és éves működési engedéllyel  rendelkező sí- és egyéb havas sportokat oktató szakemberek egyesülete, mely ellátja az oktatóképzéssel és továbbképzéssel kapcsolatos szakmai feladatokat és képviseli tagjai érdekeit.
 

Read more...
Basic/Adv. Training
Az SMSZ szakmai és képzési rendszere PDF Print E-mail

Tartalom:
- SMSZ Síoktató* szint= OKJ Sportoktató sí sportágban
- SMSZ Síoktató** szint
- SMSZ Síoktató*** szint
- SMSZ Síoktató**** szint
- Hósportoktató
- SMSZ Kiképzők és Aspiránsok
- Az SMSZ Democsapata


A síoktatás állami sportszakmai képesítéshez kötött tevékenység (157/2004. (V. 18.) Korm. rendelet). Ez azt jelenti, hogy olyan az állam által elismert szakképesítést szükséges hozzá szerezni, amely az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) meghatározott szakképesítés.

A síoktatás végzéséhez előírt hazai szakképesítések:

– Sportoktató sí sportágban (síoktató)

– Sportedző (sí sportágban)

– Szakedző (sí sportágban)

– Testnevelő tanár (a tanár saját iskolai tanítványait oktathatja, mivel a képesítés megszerzése sítábor teljesítéséhez kötött)

A Síoktatók Magyarországi Szövetsége (SMSZ) - a nemzetközi szabványokhoz igazítja - képzési és továbbképzési rendszerét, amelyben a síoktatók a következő minősítési fokozatokat szerezhetik meg:

Magyar képzési fokozat elnevezése

Nemzetközi standard szerinti besorolása

 

A képzés tartalma

OKJ sportoktató sí sportágban /
SMSZ Síoktató *

Nemzeti szint

OKJ sportoktató sí sportágban (Alaptanfolyam)

SMSZ Síoktató**

IVSI Instruktor

Alaptanfolyam +1 év gyakorlat+elméleti, gyakorlati továbbképzés és vizsga; vagy sí sportedzői végzettség

SMSZ Síoktató***

ISIA Bélyeges síoktató

Síoktató** + elméleti, gyakorlati továbbképzések és vizsgák

SMSZ Síoktató****

ISIA Kártyás síoktató

Síoktató***+ ISIA teszt teljesítése

SMSZ kiképző oktató

 

Síoktató**, *** +kiképzői képzés vizsgákkal és éves továbbképzés

Hósport oktató

 

Két havas sportágból megszerzett ***-os fokozat

 

SMSZ Síoktatói működési engedélyt az a síoktató kaphat, aki sikeresen elvégezte valamelyik akkreditált felnőttképzési intézmény által szervezett „Sportoktató sí sportágban” elnevezésű OKJ tanfolyamot, belépett az SMSZ-be és 3 évente részt vesz a továbbképzésen. Az SMSZ működési engedély érvényességét a síoktató igazolványba ragasztható, évszámmal ellátott matrica igazolja.

A Síoktatók Magyarországi Szövetségének képzési rendszerében négy szint érhető el. Az egyes szintek egymásra épülnek és csillagok (hópelyhek) jelölik.

Az SMSZ képzési és továbbképzési rendszere

 

Be first to comment this article | Add as favourites (0) | Quote this article on your site

 
SMSZ Síoktató* szint = OKJ sportoktató sí sportágban PDF Print E-mail

Magyarországon a „Sportoktató sí sportágban” elnevezésű OKJ tanfolyam sikeres teljesítése jelenti a teljes képzési rendszer alapszintjét. (Országos Képzési Jegyzék száma: 31 813 01)

A végzettek a Síoktatók Magyarországi Szövetségébe (SMSZ) történő belépést követően jogosultak a SMSZ Síoktató* minősítés viselésére.   

A Síoktatók Magyarországi Szövetsége egyik fő tevékenysége, hogy a képzést indító intézmény felkérésére, kiképző oktatói révén részt vesz a „sportoktató sí sportágban” tanfolyam  sportágspecifikus elméleti és gyakorlati képzésében. Az SMSZ kiképző oktatói a tanfolyam keretében szakmai elméleti előadásokat tartanak, tananyagot bocsátanak a hallgatók rendelkezésére, levezetik a vizsgával záruló gyakorlati tábort, valamint közreműködnek a gyakorlati és elméleti vizsgák lebonyolításában.

A Testnevelési Egyetem (TF) Felnőttképzési Csoportja évtizedek óta képző és vizsgáztató intézmény. Az együttműködés az SMSZ-szel hosszú évekre nyúlik vissza, folyamatos és megbízható. 

Tanfolyamra lehet jelentkezni a Testnevelési Egyetem Felnőttképzési Csoportja jelentkezési kiírása szerint általában a nyári hónapokban.

Bővebb információ itt.

Jelentkezési lapot innét tölthettek le.

Az alapképzés szakmai követelménymoduljai:

 • Pedagógiai, pszichológiai és kommunikációs alapok
 • Egészségügy és elsősegélynyújtás
 • Edzéselmélet és gimnasztika
 • Szervezés és vállalkozás alapjai
 • Sportági alapok

Be first to comment this article | Add as favourites (0) | Quote this article on your site

 
SMSZ Síoktató** szint PDF Print E-mail

Az „Alaptanfolyam” sikeres elvégzését (a bizonyítvány megszerzését) követően leghamarabb az előírt szakmai gyakorlat megszerzése után lehet jelentkezni az SMSZ Síoktató** tanfolyamra.

A gyakorlat megszerzését egy erre a célra szolgáló nyomtatványon kiképző síoktatók vagy az SMSZ-szel szerződött síiskolák igazolhatják.

A tanfolyam egy 6 napos gyakorlati táborból és elméleti képzésből áll. A táborban való részvétel feltétele a terepsí és oktatási gyakorlat vizsga teljesítése, amely rendszerint a tábort megelőző napon van.

A terepsí vizsgán az általános sítudásról, lécbiztonságról tesznek bizonyságot a jelentkezők, míg az oktatási gyakorlat vizsga az oktatói fellépést és módszertant értékeli.

A 6 napos tábor zárónapján a résztvevők gyakorlati vizsgát tesznek. Ennek feltétele a táborban való aktív részvétel. A gyakorlati vizsgát követően tehetnek a jelölteknek szakelméleti vizsgát. A tanfolyam sikeres elvégzése után a jelölt tanulmányi naplójába bekerül az SMSZ Síoktató** szint elvégzését igazoló pecsét, és jogosult lesz az SMSZ Síoktató** minősítés viselésére.  

IVSI BÉLYEGES SÍOKTATÓ:

Magyarországot az IVSI (Internationaler Verband der Schneesport-instruktoren) Nemzetközi Hósportoktató Szövetségben kizárólag az SMSZ képviseli. A Síoktató** szint kielégíti az IVSI képzési követelményeit, ezért az SMSZ síoktató** minősítésű síoktató kiválthatja az IVSI igazolványt és az IVSI érvényesítő bélyeget. A bélyeget a továbbiakban – a működési engedélyhez hasonlóan – a továbbképzések megfelelő teljesítése, az éves szakmai jelentések leadása alapján kaphatja meg az SMSZ tag síoktató. 

Be first to comment this article | Add as favourites (0) | Quote this article on your site

 
SMSZ Síoktató*** szint PDF Print E-mail

Az SMSZ Síoktató** szint birtokosa jelentkezhet az SMSZ Síoktató*** tanfolyamra.

Ez a tanfolyam öt gyakorlati táborból, elméleti képzésekből és a tananyaghoz kapcsolódó vizsgákból áll.

 

Gyakorlati táborok:
- alpesi sízés 2;

- lavinaismeret, alpesi biztonsági ismeretek (elmélet és gyakorlat);

- sízés időre, versenytechnika;

- második sporteszköz;

- oktatásmódszertan.

 

Elméleti modulok:

- felszerelés ismeret

- környezetvédelem 

- turisztikai ismeretek 

 

Sikeres elvégzése esetén a síoktató tanulmányi naplójába bepecsételhető az SMSZ Síoktató***szint igazolása. Az oktató jogosulttá válik az SMSZ Síoktató*** minősítés viselésére.

 

ISIA BÉLYEGES SÍOKTATÓ:

Magyarországot az ISIA-ban (International Ski Instructors Association), a Síoktatók Nemzetközi Szövetségében kizárólag az SMSZ képviseli. A Síoktató*** szint megfelel a hivatásos síoktatók nemzetközi szervezete, az ISIA által elfogadott Minimum standard-ban meghatározott második képzési szintnek, amely elvégzését követően a síoktató jogosult az ISIA-bélyeg használatára.

Be first to comment this article | Add as favourites (0) | Quote this article on your site

 
SMSZ Síoktató**** szint PDF Print E-mail

Az SMSZ Síoktató*** szint birtokosai jelentkezhetnek az ISIA-teszt teljesítésére.  Óriás-műlesikló pályában szintidőn belüli eredményt kell elérni ahhoz, hogy a síoktató megszerezze az SMSZ Síoktató**** minősítést

ISIA KÁRTYÁS SÍOKTATÓ

Az SMSZ Síoktató **** minősítés birtokosa jogosult kiváltani az ISIA Kártyát, amellyel azt igazolja, hogy elvégezte az ISIA Minimumstandardban előírtaknak megfelelő nemzeti legmagasabb szintű képzést.

Ugyanakkor fontos tudni, hogy az IVSI bélyeg, ISIA bélyeg illetve ISIA kártya csak a síoktató szakmai képzettségének fokát mutatja, megléte szükséges, de nem minden esetben elégséges feltétele a külföldi munkavállalásnak! A munkavállalási lehetőségekről minden esetben tájékozódni kell, mert az egyes országok törvényi szabályozása eltérő.

Be first to comment this article | Add as favourites (0) | Quote this article on your site

 
Hósportoktató PDF Print E-mail

A Hósportoktatói minősítési szintre azok az oktatók jogosultak, akik legalább két havas sport szakágban megszerzik a ***-os szintet. Természetesen ehhez az általános modulokat nem kell kétszer elvégezniük.

 

Be first to comment this article | Add as favourites (0) | Quote this article on your site

 
SMSZ Kiképző Oktató és Kiképző Oktató Aspiráns PDF Print E-mail

A kiképző oktatók a közös munkán kívül külföldi továbbképzéseken, konferenciákon is képzik magukat és képviselik a magyar síoktatókat. Ezzel kapcsolatban alapvető követelmény, hogy az így megszerzett tudást építsék be a saját eszközkészletükbe, szűrjék meg és adják tovább a többieknek. Ilyen módon a megszerzett információk közkinccsé válnak, hiszen beépül az SMSZ tudáskészletébe, a továbbképzéseken, koordinációs táborokon a résztvevők is megismerhetik azokat.

A kiképző oktatóvá válás egy hosszú folyamat.
Az első lépcső a szándék kifejezése: a jelöltnek a Szakmai Bizottságnál (írásban) aspirálnia kell a kiképző oktató szerepkörre, majd részt kell vennie a kiképzői elő-koordinációs táboron. A Szakmai Bizottság a kérelem és a jelölt sítudása alapján dönt az aspirantúra elfogadásáról.
A jelentkezés elfogadása esetén az aspiráns asszisztensi feladatokat lát el, saját költéségén vesz részt a táborokban (koordinációs tábor, továbbképzések, oktatóképzés stb.), ahol először megfigyeli a munkát (a tanárképzésben résztvevők számára ismerős ez a hospitálás), majd kisebb részfeladatokat kap. Ezek a feladatok egészen széles skálán mozoghatnak: a bemutatástól a hibajavításon át a buszon történő létszámellenőrzésig bármit (pl. videofelvételek készítését, videoelemzés előkészítését – oktatástechnológiai ismeretek) magába foglalhat.
A későbbiek folyamán az aspiráns már önálló feladatokat is kaphat, saját csoportot is vezethet. Ez idő alatt minden munkájáról részletes elemzéssel be kell számolnia. Amikor a Szakmai Bizottság elérkezettnek látja az időt, a jelölt egy nagyelőadás sikeres megtartásával elnyerheti végleges kiképző oktatói címét. 
A kiképző oktató nem veszti el megszerzett címét, de kiképző oktatói munkát csak akkor végezhet, ha részt vett az adott idény elején a kiképzői elő-koordinációs és a koordinációs táboron. Ennek hiányában az adott idényben nem kap kiképző oktatói megbízást. A következő idényben természetesen az elő-koordinációs és koordinációs tábor teljesítése után újra számítunk munkájára.


A kiképző oktatói jelentkezés feltételei:

Az SMSZ egyik alapfeladata az síoktatók képzése és továbbképzése azaz a magyar síoktatók tudásának karbantartása, mely a kiképző oktatók működésével valósul meg. E tevékenység során az egyik legfontosabb szempont, hogy a legkorszerűbb tudásanyag átadása azonos szemlélettel történjen. Ebben a munkában nem „magányos hősökre” van szükség, hanem profi csapatmunkásokra, akik hajlandóak személyiségüket kellő mértékben a közös cél szolgálatába állítani. Ideális esetben a kiképző oktató ötvözi a saját tudását és személyiségét az SMSZ irányvonalával és szemléletével. Így garantálható, hogy egy képzés alkalmával az átadott anyag és a színvonal ne az oktató személyétől függjön, hanem a kiképzői csapat és a Szakmai Bizottság által egyeztetettek mentén. A kiképző oktatónak a technikailag  jól kivitelezett sízésen kívül jelentős oktatási tapasztalatának, pedagógia és vezetői érzékének is kell lennie. Csupán a kitűnő sítudás nem elegendő ehhez a munkához, legalább olyan fontos többek között a szakelméleti tudás és a hibajavítási képességek („jó szem”).

 

Az SMSZ kiképző oktatók magas szinten képzett és nagy szakmai gyakorlattal rendelkező oktatók, akik mind a kiképzővé válás alatt, mind a későbbi csapatmunka során olyan közegben dolgozhatnak, amelyben hihetetlen mértékben koncentrálódik a sízéssel kapcsolatos tudás. Azok, akik vállalják azt a terhet és lemondást, ami a kiképző oktatói aspirantúrával jár, olyan lehetőségekhez jutathatnak, amellyel behozhatatlan előnyre tehetnek szert, azáltal, hogy folyamatosan a többi kiképző oktatótól tanulhatnak. 

 • Síoktató** végzettség.
 • Minimum 3 éves SMSZ-tagság.
 • Rendszeres, aktív részvétel az SMSZ programjain.
 • Az elő-koordinációs és koordinációs tábor követelményeinek eredményes teljesítse.
 • Pályázat benyújtása (szakmai önéletrajzzal, specializálódási irány megjelölésével).

Felvételi vizsga:

 • Gyakorlati vizsga 10 gyakorlattal (a képzés mindenkori tematikájából kiválasztott). Sikeres a felvételi vizsga, ha a jelölt a megszerezhető pontok 51%-át elérte. 
 • Gyakorlati oktatási vizsga.
 • A vizsgabizottság tagjait a Szakmai Bizottság elnökének javaslatára a szakmai elnökhelyettes jelöli ki.

Aspiránsi teendők:

 • Aktív részvétel a koordinációs táborban (hospitálás, 3 év alatt legalább 2 koordinációs táborban)
 • Hospitálás egy síoktató* vizsgatáborban.
 • Hospitálás egy síoktató** vizsgatáborban.
 • Részvétel az alapképzésben tartott szakmai napok előadásain, 
 • Részvétel az SMSZ szakmai estjein

Kiképző oktatóvá válás:

 • Az aspiránsi időszak alatt két újabb gyakorlati vizsga teljesítése, egy 61%-os, majd minimum 71%-os eredménnyel.
 • Síoktató* tanfolyam szakelméleti napon nagyelőadás megtartása (3 vezető oktatóból álló bizottság értékelésével). Az előadást saját anyagból kell megtartani, a szakmai bizottság által kirendelt konzulenssel egyeztetve.
 • Szakelméleti vizsga.

Be first to comment this article | Add as favourites (0) | Quote this article on your site

 
Az SMSZ Democsapata PDF Print E-mail

Az SMSZ Democsapata (Hungarian Interski Demo Team) 1990-ben alakult a Síoktatók Magyarországi Szövetségének magas technikai tudással rendelkező szakképzett síoktatóiból. Mára többen közülük kiképző oktatók, akik aktívan részt vesznek az SMSZ síoktatóképzési tevékenységében. Az SMSZ Democsapata csoportos un. formációs síelés formájában tart bemutatókat hazai sípályákon, síiskolákban és a nemzetközi rendezvényeken.

Magyarország Democsapata (Hungarian Interski Demo Team) először az 1991-es St. Antonban rendezett Interski Kongresszuson mutatkozott be – ekkor vették fel a Síoktatók Magyarországi Szövetségét az Interski International nemzetközi szervezet tagjai közé. A magyar csapat 9 fővel szerepelt. Majd négyévente sorra következtek az Interski Kongresszusok: 1995. Nosawa-Onsen (Japán) 10 fővel, 1999. Beitostolen (Norvégia) 7 fővel. E három kongresszusra a felkészítést Vincze P. Márton végezte. A 2003-as svájci Crans-Montanaban a 15 fős csapat három szalagos-fomációval, extrém-carver bemutatóval szerepeltek, a felkészítő Szabó László volt. 2007-ben a koreai Pyeong Chang-ban Ozsváth Miklós vezetésével 11 fős csapat vett részt a nemzetközi szakmai találkozón. 25 év után ismét az ausztriai St. Antonba tért vissza 2011-ben az Interski Kongresszus. Erre a világtalálkozóra a hely közelsége miatt nagyobb méretű democsapattal, 19 fővel készült a Hungarian Interski Demo Team ismét Ozsváth Miklós vezetésével. A delegációt mintegy 30 magyar szurkoló is elkísérte.

A Democsapat tagjai számos szakkönyv, segédanyag, szakembereknek és a nagyközönségnek szánt oktatófilm szereplői, készítői.

1992-ben készült el a szabadidős síelők számára a Símánia című videofilm. Szerzői Harangvölgyi András és Nepper Péter, az operatőr Ruby Gábor.

1996-ban az Iskolai Síoktatók Egyesülete készítette el a Sí-Isi című videofilmet. Szerzője Kovács Tamás Attila, az operatőr Kollányi Tamás. A szereplő tanulókat Bartus Miklós és Szabó László demonstrátorok vezették be a síelés tudományába.

1998/1999 telén készült el Szabó László és Ruby Gábor operatőr-síoktató Kanyarvarázs című videója, amely a kanyarsízést tárta síoktatóink elé. Ez a videofilm képezte a norvégiai Interski Kongresszus magyar workshopjának témáját.

2002-ben jelent meg Kovács Tamás Attila: A síoktatás tematikája című könyve a szakmai kiképzések-továbbképzések anyagával.

2004-ben adták ki A sízés +3 című könyvet, amely a Testnevelési Egyetem hallgatóinak készült, de hasznosan forgathatják a sí szabadidős szerelmesei is. A könyv alkotó szerkesztői Dr. Dosek Ágoston és Ozsváth Miklós, a könyvben található fotókon a democsapat tagjai szerepelnek.

2006-ban jelent meg a kötet „videováltozata” a Carving mindenkinek. Szerzője Ozsváth Miklós, operatőre Ruby Gábor, demonstrátorai pedig a Hungarian Interski Demo Team tagjai.

Jelentősebb fellépések:

1991                          Interski Kongresszus (St. Anton, Ausztria)

1995                          Interski Kongresszus (Nosawa-Onsen, Japán)

1999                          Interski Kongresszus (Beitostolen, Norvégia)

2003                          Interski Kongresszus (Crans Montana, Svájc)

2005                          IVSI Kongresszus (Lech Zürs, Ausztria)

2007                          Interski Kongresszus (Pyeong Chang, Korea)

2008                          Orosz Formációssí Bajnokság

2011                          Interski Kongresszus (St. Anton, Ausztria)

2013                          IVSI Kongresszus (Alpe d’Huez)

Hazai fellépések, megjelenések:

2002                          HóShow

2005                          Szánhúzó Magyar Bajnokság (Mátraszentistván)

2005. december          Műanyagpálya Mikulás ünnepség (Dorog)

2005                          HóShow

2006                          Média Csúcstalálkozó (Kékestető)

2006. március             Snowboard Magyar Bajnokság és Síkupa – látvány-edzőtábor

2008                          Aréna Plaza megnyitó

2009                          IVSI Kongresszus nyitóünnepség (Mátraszentistván)

2009                          Pasaréti Síiskola megnyitó

2009                          Sátoraljaújhelyi műanyagpálya megnyitója

2009                          Síoktatás bemutató a HóShow-n

2010                          Síoktatás bemutató a HóShow-n

 

A Hungarian Interski Demo Team most az Interski Congress 2015-re készül, ami szeptember 5 és 12. között kerül megrendezésre az argentin Ushuaia-ban. Földrajzi fekvésére tekintettel a patagóniai városkát „A világ vége” (Fin del Mundo) elnevezéssel is illetik. A szakmai találkozóra közel 1000 fő szakképzett síoktató jelezte részvételét a világ minden részéről. Kiváló lehetőség lesz a kongresszus arra, hogy a síoktatók az őket foglalkoztató témákban széleskörű tapasztalatcserét folytathassanak. 

Be first to comment this article | Add as favourites (0) | Quote this article on your site

 

Szombat 1

 • Támogatók
 • Támogatók
 • Támogatók
 • Támogatók
 • Támogatók
 • Támogatók
 • Támogatók
 • Támogatók
 • Támogatók
 • Támogatók
 • Támogatók
 • Támogatók
 • Támogatók
 • Támogatók
 • Támogatók
 • Támogatók
 • Támogatók
 • Támogatók
 • Támogatók
 • Támogatók