Következő események
No events
 
LoginContact
Bemutatkozás

SMSZlog_kozepes_blue.gif A Síoktatók Magyarországi Szövetsége (SMSz) az OKJ képesítéssel és éves működési engedéllyel  rendelkező sí- és egyéb havas sportokat oktató szakemberek egyesülete, mely ellátja az oktatóképzéssel és továbbképzéssel kapcsolatos szakmai feladatokat és képviseli tagjai érdekeit.
 

Read more...
Tágyalás Brüsszelben az Euro tesztről PDF Print E-mail

Magyarország, a Síoktatók Magyarországi Szövetsége állt az élére annak a szakmai kezdeményezésnek, amely igyekszik megakadályozni, hogy a síoktatók Európai szakmai kártyája megszerzésének feltétele az úgynevezett Euro test legyen.

Az Európai Unió Szakmai Képesítések Osztályán december 9-én megtartott egyeztetésen a FEMPS országok képviselői mellett részt vettek a holland, a szlovák, a szlovén, a cseh, a görög, a bolgár, a lengyel és a magyar szakmai szervezetek képviselői, valamint több nemzeti szervezet felhatalmazásával az ISIA jogásza.

A megbeszélésen Jurgen Tiedje, EU-osztályvezető kijelentette, hogy márciusig le akarja zárni a síoktató szakma képviselőivel az egyeztetéseket, amelyek alapja az Euro test (lásd írásunkat). A főosztályvezető ezt azzal indokolta, hogy van egy kész teszt, amelyet már több ország alkalmaz és már vagy tíz éve beszélnek róla. Az alkalmazó országok – Franciaország, Ausztria, Olaszország, Nagy-Britannia valamint Spanyolország és Belgium – támogatja a bevezetést. Semmilyen más irányba való elmozdulást, érveket nem akart elfogadni, mindenáron arról volt hajlandó tárgyalni, milyen menetrenddel pontosítsák az Euro test-et.

Az osztályvezető álláspontja lényegében megegyezett a francia nézetekkel. Franciaország kiindulópontja lényegében az, hogy megengedik, az oktatást külföldiek, ennek azonban feltétele ez a teszt. A nem-alpesi országok, így hazánk nézete szerint a síoktatók EU-s állampolgárként jogosultak bármely európai országban oktatni, és ez nem a befogadó ország engedélyétől függ. A befogadó országok az EU-hoz való csatlakozással elfogadták a játékszabályokat, és ezeket nem csak akkor kell szelektíven betartani, amikor azok nekik kedvezőek.

A meeting lényege is az Euro test-ről szóló prezentáció, illetve azt követően a teszt megvitatása lett volna. Ezt nem sikerült az osztályvezetőnek elérnie, mert a vita minden erőfeszítése ellenére akörül zajlott, hogy kell-e egyáltalán alkalmassági teszt a munkavégzéshez, és ha igen, miért pont az Euro test. Felvetődik az a kérdés is, ha már 10 éve szó van az Euro test-ről, akkor vajon miért csak most kérdezik meg az unió más országainak szakmai szervezeteit, eddig miért csak zárt körben folytak egyeztetések. Általánosságban elmondható, hogy a jelen lévő nem-alpesi országok alapvetően a versenyzés alapú teszt ellen vannak.

A magyar szakmai szervezet érveivel a többi ország jól láthatóan egyetértett. Javaslatuk is volt egy konkrét menetrendre: január 15-re egy hasonló körben állítsák össze azokat a képességeket, tulajdonságokat, amelyek a síoktató tevékenységet a biztonság és egészség területén jellemzik. Február 15-re készüljenek el ennek a síoktatóképzés tartalmára és kereteire vonatkozó standardjei. Így márciusra már egy megegyezésközeli állapot jöhetne létre. Ennek alapján vizsgaalapú rendszer helyett a képzési folyamatot figyelő, minőségbiztosítás-jellegű rendszer állhatna fel. Az is nyilvánvaló, hogy amennyiben az alpesi országok nem fogadnak el egy szakmai alapokon nyugvó rendszert, akkor tisztán piacvédelmi szándékok vannak a törekvéseik mögött.

Természetesen ezt sem fogadta el az illetékes osztályvezető azzal az indoklással, hogy ne fusson egymás mellett két párhuzamos egyeztetés. Mindezt annak ellenére, hogy a jelenlévők reakcióit tekintve az Euro test-ről való tárgyalás zsákutcának tűnik, és gyakorlatilag nincs esélye ezen a vonalon márciusra egyezséget összehozni.

A hivatalos menetrend szerint december 15-én a 6 támogató ország találkozik Münchenben, ahol az Euro test-ről egyeztetnek, és megbeszélik, hogy hogyan hívják meg a többi országot egy Euro test-re tapasztalatgyűjtés céljából, illetve információt gyűjtenek az Euro test-et nem alkalmazó országoktól a síoktatóképzésükről. Ez lényegében azt jelenti, hogy a vizsga bevezetése után keresik az indokokat a bevezetés szükségességéhez.

A nem-alpesi, „rebellis" országok megegyeztek, hogy kapcsolatban maradnak, és ezentúl összehangoltan lépnek fel, így a párhuzamos egyeztetést is lefolytatják és a magyar EU-elnökség alatt igyekeznek valamiféle eredményt elérni az ügyben.

 

AZ SMSZ JOGI ÉS SÍOKTATÁSI SZAKMAI ÉRVEI AZ EURO TEST ELLEN:
Jogi érv:

Az EK Szerződés 39. cikk biztosítja a munkavállalók közösségen belüli szabad mozgását. E cikk tiltja a tagállamok munkavállalói közötti állampolgárság alapján történő bármely megkülönböztetést a foglalkoztatás, a javadalmazás, valamint az egyéb munka és foglalkoztatási feltételek tekintetében. Ezen alapjog rögzítése mellett több direktíva és egyéb rendelkezés foglalkozik a szabad munkavállalással, mint alapjoggal.

Ezen jogok alapján vetette föl a magyar küldöttség, hogy a fogadó állam csak akkor kérhet gyakorlati időt vagy "különbözeti" vizsgát (esetünkben Euro test-et az azt elfogadó tagállamokban), ha megvizsgálta a munkavállaló szakképesítését, és úgy találta, hogy olyan nagy a különbség a fogadó állam és a migráns munkavállaló saját állama képesítése között, hogy az a biztonságra, egészségre veszélyes. Az Euro test-et elfogadó országok soha nem vizsgálták még meg a külföldiek képesítése szerinti képzési anyagát, hanem minden egyes külföldi esetében vizsgálat nélkül automatikusan követelik az Euro test-et.

Ez fölvethet további kérdéseket, például miért fogadnánk el alapelvként azt, hogy épp a fogadó ország képzése magasabb szintű, mint a migránsé?

Háttéranyag a szakmai képesítések EU-bei elismeréséről

A szakmai érvek:
A GS-teszt speciális művi körülmények közötti képességet mér, mégpedig elsősorban arra vonatkozóan, hogy a vizsgázó milyen gyorsan tud akadályok között síelni. A síoktatói szakma kompetenciái között első helyen szerepel, hogy a síoktató a FIS-10-nek megfelelően biztonságosan vezesse csoportját, és a csoportmozgatás során is kerülje el a túlzott sebességet, és erre szoktassa tanítványait is, ha egyedül síelnek.

A GS-teszt elzárt pályán történik, tehát egyáltalán nem méri, hogy a vizsgázó hogyan képes forgalmas pályán nyomvonalat választani, átlátja-e az őt körülvevő forgalmat, felismeri-e a veszélyhelyzeteket.

GS-teszten esélyesen csak olyanok tudnak teljesíteni, akik jelentős versenymúlttal rendelkeznek. Ők a síeléssel eltöltött idejük nagy részét elzárt pályán való nagysebességű edzéssel töltötték, és ennek megfelelően: a) Kevesebb tapasztalattal rendelkeznek a forgalomban való síelésről, mint azok a síoktatók, akik állandóan a közönségnek nyitott pályán síelnek. b) Az általuk megszokott és biztonságosnak ítélt sebesség lényegesen magasabb, mint amivel a szabadidős síelők síelnek, így kevésbé képesek a tanítványok számára biztonságos sebességtartomány megítélésére, mint a versenyzői múlttal nem rendelkező társaik.

Az előző pontnak megfelelően a GS-alapú teszt igen nagy tömegű, a szakmai kompetenciát tekintve kiváló síoktatót zárna ki a munkerőpiacról.

Az előterjesztés egy olyan szabályozást vezetne be az országhatárokat átlépő síoktatók számára, amely a síoktatók túlnyomó többsége számára nem teljesíthető. Az országhatárt át nem lépő síoktatókra nem vonatkozna, hiszen számukra nincs szükség EU-szintű kártyára. Ez egyértelműen megkülönböztetést jelent a helyi illetőségű és a külföldi síoktatók között.

A versenyzéssel kapcsolatos teszt valójában a külföldi síoktatókat a kvalifikációs minőségükre, a biztonságra és egészségre hivatkozva kiszorítja a piacról. Így a képzettséggel kapcsolatos előterjesztés valójában szabálytalan piacszabályozási eszköz, és ezért minden formája ellen tiltakozunk, elfogadni nem tudjuk.

El tudunk azonban fogadni a kvalifikációval kapcsolatban olyan előterjesztést, amely valóban a síoktatók biztonsággal és egészséggel kapcsolatos kompetenciáit állapítja meg és ezen meghatározások alapján ellenőrizhető kereteket határoz meg, és az adott országok valamennyi síoktatójára vonatkozik.


Add as favourites (0) | Quote this article on your site

  Be first to comment this article
RSS comments

Only registered users can write comments.
Please login or register.

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.6
AkoComment © Copyright 2004 by Arthur Konze - www.mamboportal.com
All right reserved

 
< Prev   Next >

Szombat 20

 • Támogatók
 • Támogatók
 • Támogatók
 • Támogatók
 • Támogatók
 • Támogatók
 • Támogatók
 • Támogatók
 • Támogatók
 • Támogatók
 • Támogatók
 • Támogatók
 • Támogatók
 • Támogatók
 • Támogatók
 • Támogatók
 • Támogatók