Következő események
No events
 
LoginContact
Bemutatkozás

SMSZlog_kozepes_blue.gif A Síoktatók Magyarországi Szövetsége (SMSz) az OKJ képesítéssel és éves működési engedéllyel  rendelkező sí- és egyéb havas sportokat oktató szakemberek egyesülete, mely ellátja az oktatóképzéssel és továbbképzéssel kapcsolatos szakmai feladatokat és képviseli tagjai érdekeit.
 

Read more...
Elnökség határozatok, 2015.12.05 PDF Print E-mail

A 2015. december 7. napjára kitűzött Tisztújító Közgyűléssel kapcsolatos kérdésekben az Elnökség az Alapszabály 3.2.9 pontjában foglalt rendelkezések betartása mellett az lentihatározatokat hozta (a Részletek.../Read more... feliratra kattintva láthatók).

 

1/2015. 12.05. számú írásbeli határozat:

A Síoktatók Magyarországi Szövetségének Elnöksége megállapítja, hogy azok a volt SMSZ-tagok, akiknek tagsági jogviszonya tagdíj nem fizetés miatt felmondással megszűnt és ismét az egyesület tagjai kívánnak lenni, a tagfelvételi eljárást újra kérelmezniük szükséges. A tagfelvételi eljárás kitöltött adatlappal kezdeményezhető és egyidejűleg a teljes elmaradt tagdíjat be kell fizetni. A kérelmező csak e két együttes feltétel megléte esetén vehető fel az SMSZ tagjai sorába. Az SMSZ Iroda e határozatról ajánlott levélben tájékoztatja azokat a volt tagokat, akik 2015. 12. 07-ig e tárgyban jelezték újra felvétel iránti szándékukat.

Indokolás:
Az SMSZ az Alapszabályának megfelelő eljárással hozott határozatával jogszerűen mondta fel azon tagjainak tagsági jogviszonyát, akik tagdíjelmaradásukat a részükre elektronikus úton megküldött írásbeli felszólítás ellenére sem rendezték. A tagsági jogviszony megszűnése nem szünteti meg a tagdíjtartozást, a volt tagnak az elévülési határidőn belüli tagdíjtartozását az SMSZ továbbra is követelheti függetlenül attól, hogy a tag tagsági jogviszonya megszűnt. Erre tekintettel azok a tagok, akik tagsági jogviszonya a tagdíj nem fizetése miatt felmondással szűnt meg, az új felvételi kérelemmel egyidejűleg kötelesek az elmaradt egyesületi tagdíjat teljes egészében megfizetni.

 

 2/2015.12.05. számú írásbeli határozat:

Síoktatók Magyarországi Szövetségének Elnöksége Béki Piroska tag kérelmét megvizsgálta és úgy döntött, hogy a 2015. 12.07. napján megrendezésre kerülő Tisztújító Közgyűlésen a 2/2015.11.14. számú határozat megtárgyalását nem tűzi a Tisztújító Közgyűlés napirendjére.

Indokolás:
A napirend kiegészítés iránti kérelem nem felelt meg az Alapszabály 3.1.1. pontjában foglaltaknak, azt a tag felhívást követően is indokolás nélkül ellátva küldte meg az Elnökség részére. Egyebekben pedig az Elnökség jogszerűen, az Alapszabályban foglaltaknak megfelelően járt el akkor, amikor 2/2015.11.14. sz. Elnökségi határozatával felmondta azon tagjainak tagsági jogviszonyát, akik tagdíjelmaradásukat a részükre elektronikus úton megküldött írásbeli felszólítás ellenére sem rendezték. Az Alapszabály ezt a felmondással kapcsolatos eljárást nem a Közgyűlés, hanem az Elnökség hatáskörébe utalja.

 

3/2015.12.05. számú írásbeli határozat:

A Síoktatók Magyarországi Szövetségének Elnöksége Béki Piroska azon kérését, hogy a 2015. 12.07. napján megrendezésre kerülő Tisztújító Közgyűlésen a közgyűlés előtt beérkezett tagfelvételi kérelmeket a Közgyűlés tárgyalja meg, elutasítja és a témát nem tűzi a Tisztújító Közgyűlés napirendjére.

Indokolás:
A tagfelvételi kérelmek elbírálása az Alapszabály szerint az Elnökség hatáskörébe tartozik, amely kapcsán az Elnökség részére 15 napos elbírálási határidőt biztosít. Az Elnökség minden olyan tagfelvételi kérelmet határidőben megvizsgált, amelyet 2015. november 24-ig azaz a tagfelvételi napirendet is tárgyaló elnökségi ülésig szabályosan benyújtottak. Az Elnökség az érintetteket a döntésről ajánlott levélben tájékoztatta. Az ülést követően érkezett tagfelvételi kérelmek elbírálására az Elnökség részére az Alapszabály 15 nap határidőt enged. Abban az esetben, ha ezen idő alatt az Elnökség nem dönt, a tag automatikusan felvételt nyer, feltéve, hogy a kitöltött adatlapot, a síoktatói végzettséget igazoló bizonyítványt és arcképét benyújtotta továbbá a tagdíjat befizette. Ezen indokokra tekintettel a kért napirendi pontot az Elnökség nem látja indokolnak a közgyűlés napirendjére felvenni.

 

4/2015.12.05. számú írásbeli határozat:

Síoktatók Magyarországi Szövetségének Elnöksége a Felügyelő Bizottság napirend kiegészítése iránti kérelmét, melynek tárgya „a közgyűlés jogszerűségét érintő tagi felvetés kivizsgálásának beszámolója” az alábbiak szerint fogadja be:

A Tisztújító Közgyűlés 3. napirendi pontja: Az Elnökség és a Felügyelő Bizottság tájékoztatója a tagsági jogviszonyok tagdíj nem fizetése miatti felmondásáról és a tagfelvételi kérelmekről hozott határozatokról és azok indoklásáról.

A napirendi pontok kiegészítéséről az Elnökség a tagokat a Tisztújító Közgyűlés előtt elektronikus úton küldött levélben tájékoztatja.

Indokolás:
Az Elnökség a Tisztújító Közgyűlés előtt szavazati jogokat érintő határozatokat hozott az Alapszabály rendelkezéseinek megfelelően.

Az Elnökség az egyesületi Alapszabály rendelkezéseinek megfelelően felmondta azoknak a tagsági jogviszonyát, akik felszólítás ellenére sem fizették be a tagdíjat. Az Alapszabály, amelyet belépéskor minden tag elfogad és magára nézve kötelezőnek ismer el, rendezi a tagok jogait és kötelezettségeit, ezek között van a tagdíjfizetés kötelezettsége is.

A Tisztújító Közgyűlést megelőző hetekben megnövekedett az olyan tagfelvételre jelentkezők száma, akik nem az SMSZ alapképzésében szerezték meg végzettségüket, hanem más oktatási intézménynél és korábban nem voltak az SMSZ pártoló tagjai sem, tehát nem ismerik a szervezetet és tagjait. Az Elnökség ezért nem tartotta kívánatosnak, hogy az SMSZ elkövetkezendő négy évének meghatározásában szavazhassanak.

Az Elnökség utóbb a tagfelvételt korlátozó határozatát hatályon kívül helyezte és a kérelmeket elbírálta.

A Felügyelő Bizottság tagi kérésre vizsgálatot folytatott le az 1/2014. 11.14. számú és a 2/2015.11.14. számú elnökségi határozatok jogszerűsége tárgyában.

A vizsgálat eredményéről a Tisztújító Közgyűlésen megjelenteket tájékoztatni szükséges, ezért a napirendi pontot az Elnökség napirendre tűzte annak érdekében, mind az Elnökség, mind a Felügyelő Bizottság kifejthesse álláspontját a két témában.

A Felügyelő Bizottság napirendi pont sorrendjére vonatkozó kérését az Elnökség azért nem fogadja el, mert az első napirendi pontban minősítő oklevelek ünnepélyes átadása történik, a másodikban pedig az Elnökség számol be az elmúlt négy évben történtekről, az elvégzett munkájáról. E napirendi pontok kapcsán nem történik szavazás, tehát a vizsgálat alapját képező indok, mely szavazatok számával köthető össze, nem releváns a napirend sorrendjének kérdésben. 


Add as favourites (0) | Quote this article on your site

  Be first to comment this article
RSS comments

Only registered users can write comments.
Please login or register.

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.6
AkoComment © Copyright 2004 by Arthur Konze - www.mamboportal.com
All right reserved

 
< Prev   Next >

Dorog 1

 • Támogatók
 • Támogatók
 • Támogatók
 • Támogatók
 • Támogatók
 • Támogatók
 • Támogatók
 • Támogatók
 • Támogatók
 • Támogatók
 • Támogatók
 • Támogatók
 • Támogatók
 • Támogatók
 • Támogatók
 • Támogatók
 • Támogatók
 • Támogatók
 • Támogatók
 • Támogatók