Az SMSZ a nemzetközi kapcsolatok ápolásával és sportdiplomáciai tevékenységgel igyekszik szolgálni a sí- és egyéb havas sportok oktatásának ügyét. 

A sí és más havas sportok oktatói szervezeteiből álló nemzetközi szövetségekben a tagországokat egy nemzeti szervezet képviselheti. A képviseletre olyan, a havas sportok oktatásával foglalkozó szervezet jogosult, amelyik megfelel a nemzetközi standardoknak. Magyarországot az Interski International, IVSI, ISIA nemzetközi szövetségekben az SMSZ képviseli. Aktívan részt vesz e szervezetek munkájában, biztosítva ezzel a szakmai és a sportbaráti kapcsolatok építését, fenntartását a nemzetközi oktatói szervezetekkel és a tagországok oktatóinak szervezeteivel.

Az INTERSKI International (www.interski.org ) az ernyőszervezete a havas sportok oktatásával foglalkozó nemzetközi szövetségeknek ISIA (www.isia.ski), IVSI (www.ivsi.info), IVSS (www.ivss.info).

Négyévente rendezi világkongresszusait, amelyeken a résztvevő tagországok bemutatják szakmai tudásukat és vezető oktatóik elméleti előadásokon és gyakorlati oktatásokon, un. workshopokon adják át egymásnak aktuális, az oktatás terén szerzett tapasztalatokat, új megoldásaikat.

Magyarország az Interski International-ba 1991-ben került felvételre az ausztriai St. Antonban megrendezett kongresszus alkalmával. Azóta a magyar delegáció aktívan részt vesz a nemzetközi tapasztalatcserében. A „Magyar Síoktató Válogatott” (Hungarian Insterski Demo Team) eddig minden Interski Kongresszuson formációs sízés bemutatóval lépett föl, melyek egyre nehezebb koreográfiájú gyakorlatokat tartalmaztak. (1995. Japán, 1999. Norvégia, 2003. Svájc, 2007. Korea, 2011. St. Anton, 2015. Ushuaia, 2019. Pamporovo). 

Az IVSI (Internationaler Verband der Shneesport-Instruktoren: www.ivsi.info) a nem főfoglalkozású, önkéntes síoktatók nemzetközi szervezete. Ezek az oktatók munkájukat a szabadidő aktív eltöltésére szerveződő egyesületekben, turistaszervezetekben, sportszervezetekben és egyéb keretek között oktatnak, többnyire főfoglalkozásuk mellett.

Az SMSZ az IVSI nemzetközi szövetségnek 1990 óta tagja.  

A magyar síoktatás és síoktatóképzés mára olyan szintet ért el, amely kivívta a nemzetközi szakmai szervezetek elismerését. Ennek köszönhető, hogy az IVSI Elnöksége felkérte szervezetünket a 2009. évi IVSI Kongresszus megszervezésére és lebonyolítására, amely 11 ország részvételével 2009. januárjában a Mátraszentistváni Síparkban került nagy sikerrel megrendezésre.

Az ISIA (International Ski Instructors Association: www.isia.ski) a hivatásos síoktatók nemzetközi szervezete, melynek az SMSZ 2004 óta tagja.  E szervezet fontos szerepet tölt be a hivatásos síoktatók nemzetközi együttműködésében azzal, hogy megalkotta és közzétette a síoktatói hivatás gyakorlásához szükséges minimum feltételeket, azokat az elvárásokat, melyekkel a síoktatónak a munkavégzés során sítechnikai, metodikai és didaktikai tudásban valamint a biztonság terén rendelkeznie kell (ISIA Quality Standard: http://isia.ski/quality-standards/?lang=en ).

Az ISIA szervezeti és szakmai munkáját többek között azzal is segítettük, hogy 2010-ben az ISIA Elnökségének egyik ülését, 2011-ben pedig a biztonságos síoktatás kérdésével foglalkozó szakmai konferenciáját szerveztük meg Budapesten. 2020-ban újabb találkozót szervezünk Budapesten a tagországok képviselőinek részvételével.

Az 1991-ben megalakult Iskolai Síoktatók Egyesülete (ISE) az SMSZ hazai társszervezete, amely az iskolai sítáborokat szervező testnevelő tanárok továbbképzése terén aktív. Az ISE képviseli Magyarországot az iskolai síoktatók nemzetközi szervezetében az IVSS-ben.

Az SMSZ az utóbbi években meghatározó szerepet vállalt az Európai Bizottság előtt folyamatban lévő egyeztető eljárásban, ahol számos tagországgal karöltve tiltakozik az ellen francia, osztrák és olasz, alapvetően piacvédő előterjesztés ellen, hogy a közösségi piacon bevezetni tervezett, a síoktatói képesítést igazoló un. szakmai kártya kiváltásának feltétele az un. Eurotest legyen. Az Eurotest lényegében egy versenykörülmények között megrendezett óriásműlesikló futam igen magas limitidővel. Véleményünk szerint a jó minőségű síoktatásnak nem feltétele az, hogy az oktató versenypályán is jól tudjon teljesíteni.

2019.06.24-én hatályba lépett A Bizottság (EU) 2019/907 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. március 14.) a szakmai képzések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv 49b. cikke alapján a síoktatók közös képzési vizsgája létrehozásáról. A rendelet itt olvasható: http://tiny.cc/aw93gz

Sikeres közös képzési vizsga esetén a rendelet alapján a síoktató jogosulttá válik arra, hogy az uniós tagállamokban a diplomája automatikus elismerést nyerjen és ne kelljen országokként külön-külön a képesítése elismeréséhez (honosítás) eljárást kezdeményezni. Közös képzési vizsgát az a síoktató tehet, aki rendelkezik a rendelet mellékletében felsorolt képesítéssel (a mellékletben került felsorolásra országokként a legmagasabb képesítési szint és az a szervezet, ahol ezt meg lehet szerezni, esetünkben a Síoktató****, SMSZ). A közös képzési vizsga két tesztből áll: technikai teszt (eurotest, ami a FIS előírásainak megfelelően megrendezett óriás műlesiklás, melyet limit időre kell teljesíteni) és a biztonsági teszt (alpesi biztonsággal kapcsolatos elméleti és gyakorlati vizsga, lavinából mentés). A tesztek elvégzése nem kötelező. Mindazokra, akik nem kívánnak a lehetőséggel élni továbbra is a régi szabályok érvényesek.
Figyelemre méltó, hogy a jogszabály lehetőséget biztosít az automatikus elismerésre azoknak a síoktatóknak, akik a rendelet hatálybelépéséig megszerezték a Síoktató**** minősítést és a hatálybalépést közvetlenül megelőző öt évben legalább 200 napos szakmai tapasztalatot szereztek, kérhetik képzettségük automatikus elismerését.
A Bizottság legutóbbi ülésén ülésen bemutatásra került az automatikus elismerést megszerző síoktatók IMI informatikai rendszerbe történő regisztrálásának módja. Az IMI-ben regisztrált oktatók kapnak majd egy azonosító számot, amivel igazolni tudják, hogy rendelkeznek az automatikus elismeréssel. Amíg a rendszer véglegesül, az első szezonban bevezetnek egy olyan bélyeget, amely a síoktatói igazolványra ragasztva ad információt az automatikus elismerésről.

A Síoktatók Magyarországi Szövetsége közhasznú egyesületi formában működik az Alapszabályában elfogadott célok megvalósítása érdekében. Legfőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés, mely évente kerül megtartásra, melyen a szervezet rendes és pártoló tagjai tanácskoznak és hoznak döntéseket.

Központi támogatás híján működését és szakmai programjait a tagdíjakból, közhasznú cél szerinti tevékenységének bevételeiből, a felajánlott SZJA 1%-ból, illetve pályázatok útján szerzett támogatásokból fedezi. A szakmai munka fenntartását sok éven át segítette Kerese János által 1996-ban 250.000 forint alaptőkével alapított Magyar Síoktatásért Alapítvány.