2/2021.05.26. számú Elnökségi Határozat

A Síoktatók Magyarországi Szövetségének Elnöksége az egyesület 2020. évi beszámolóját és közhasznúsági mellékletét elfogadja.

Indokolás:

Az Síoktatók Magyarországi Szövetségének 2020 évi pénzügyi beszámolóját, az azt alátámasztó bizonylatokat, dokumentációt a Felügyelő Bizottság átvizsgálta és megállapította, hogy az pénzügyi és számviteli szempontból megfelel a törvényi és belső szabályozási előírásoknak, a valós pénzügyi állapotot tükrözi. Az egyesület a pozitív mérleg eredmény alapján a közhasznúsági feltételeknek is mindenben megfelel és megfelelő kiindulási alapot teremt a 2021-es év pénzügyi tervezéséhez, az eseményeink gazdasági hátteréhez. Fenti megállapítások mellett a Felügyelő Bizottság a beszámolót elfogadásra javasolta.

Az írásbeli szavazás eredménye: 6 igen, 1 tartózkodás.