Meghívó közgyűlésre

Kedves Tagtársak!

A Síoktatók Magyarországi Szövetsége évi rendes közgyűlését 

2021. október 15-én 17.00 órakor

tartja, melyre rendes és pártoló tagjait ezennel meghívja.

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlésre az Alapszabály 3.1.1. pontja alapján változatlan napirenddel és helyen 2021. október 15-én 17.30 órakor kerül sor, amely közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. 

Helyszín: Testnevelési Egyetem, 1123 Budapest, Alkotás u. 44. (B101-es terem)

A közgyűlés napirendi pontjai:

  1. Az Elnökség beszámolója 
  2. Az SMSZ 2020. évi pénzügyi beszámolója
  3. A Felügyelő Bizottság beszámolója 
  4. A 2020. évi mérleg beszámolója, közhasznúsági jelentés ismertetése és jóváhagyása
  5. A 2021. évre szóló költségvetési terv jóváhagyása
  6. Szakmai beszámoló és tervek 
  7. Egyebek

A közgyűlésen a rendes tagok tanácskozási és szavazati joggal, a pártoló tagok tanácskozási joggal vesznek részt, amennyiben a tagdíjuk 2021. évre is legkésőbb 2021. október 14. 20.00 óráig megfizetésre került. A közgyűlésen tagdíj fizetésére nincs lehetőség, kérjük átutalással vagy banki befizetéssel rendezni! (OTP 11701004-20132792, tagdíj mértéke: 12.000 Ft/év, diák, 62 éven felüli és súlyos fogyatékkal élők: 6.000 Ft/év, síiskolák: 50.000 Ft). 

A szavazati jog magánszemély rendes tagok esetében csak személyesen gyakorolható, képviseletre meghatalmazás nem adható. A síiskola rendes tagokat a nyilvántartott képviselője vagy az általa meghatalmazott személy képviseli. 

Az Alapszabály 3.1.1. pontja értelmében: „A meghívót az egyesület a költségek csökkentése érdekében kizárólag elektronikus úton küldi meg a tagnak.”

Kérjük a közgyűlésen a pontos megjelenést és az aktuális járványügyi előírások betartását. A maszkviselés és a távolságtartás mindenképpen ajánlott.

Budapest, 2021. szeptember 30.   

Az Elnökség nevében sporttársi üdvözlettel,
dr. Egri Katalin elnök 

 

MEGHÍVÓ LETÖLTÉSE