Meghívó az SMSZ 2023. évi rendes közgyűlésére

Kedves Tagtársak!

A Síoktatók Magyarországi Szövetsége évi rendes közgyűlését

2023. május 31-én 17.45 órakor

tartja, melyre rendes és pártoló tagjait ezennel meghívja.

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlésre az Alapszabály 3.1.1. pontja alapján változatlan napirenddel és helyen 2023. május 31-én 18.15 órakor kerül sor, amely közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Helyszín:

Testnevelési Egyetem, 1123 Budapest, Alkotás u. 44. Mexikóváros terem (B 103)

A közgyűlés napirendi pontjai:

  • Az Elnökség beszámolója
  • Az SMSZ 2022. évi pénzügyi beszámolója
  • A Felügyelő Bizottság beszámolója
  • A 2022. évi mérleg beszámolója, közhasznúsági jelentés ismertetése és jóváhagyása
  • A 2023. évre szóló költségvetési terv jóváhagyása
  • Szakmai beszámoló
  • Egyebek

A közgyűlésen a reNdes tagok tanácskozási és szavazati joggal, a pártoló tagok tanácskozási joggal vesznek részt, amennyiben a tagdíjuk 2023 évre megfizetésre került. A közgyűlésen tagdíj fizetésére nincs lehetőség. Az elmaradt tagdíjakat kérjük átutalással vagy banki befizetéssel a közgyűlés előtti napig rendezni! (OTP 11701004-20132792, tagdíj mértéke: 12.000 Ft/év, diák, 62 éven felüli és súlyos fogyatékkal élők: 6.000 Ft/év, síiskolák: 50.000 Ft).A szavazati jog magánszemély rendes tagok esetében csak személyesen gyakorolható, képviseletre meghatalmazás nem adható. A síiskola rendes tagokat a nyilvántartott képviselője vagy az általa szabályosan meghatalmazott személy képviseli.

Az Alapszabály 3.1.1. pontja értelmében: „A meghívót az egyesület a költségek csökkentése érdekében kizárólag elektronikus úton küldi meg a tagnak.”

Kérjük ajánld fel jövedelemadód 1%-át az SMSZ javára (adószám: 18154702-1-41).

Budapest, 2023. május 12.

Az Elnökség nevében sporttársi üdvözlettel,
Egri Katalin elnök sk.