M E G H Í V Ó 
a Soktatók Magyarországi Szövetsége 2023. évi Tisztújító Közgyűlésére
Kedves Tagtársunk!
A Síoktatók Magyarországi Szövetsége meghívja rendes és pártoló tagjait az egyesület Tisztújító Közgyűlésére, melynek időpontja
2023. december 18. (hétfő) 18.00 óra
Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlésre az eredetileg meghirdetett napirenddel és helyszínnel 2023. december 18-án 18.30 órakor kerül sor.  A megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.
Közgyűlés helyszíne:
Testnevelési és Sporttudományi Egyetem K épület B002 Tokio terem 
1123 Budapest, Alkotás utca 42-48.
A közgyűlés napirendi pontjai:
1. Az Elnökség beszámolója az elmúlt négy évről
2. Alapszabály módosítása
3. Elnökség tagjainak megválasztása
4. Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása
5. Egyebek
A Közgyűlésen szavazati jogát mindenki csak személyesen gyakorolhatja, meghatalmazás nem adható. A Közgyűlésen szavazati jogát az a rendes tag (természetes személy és síiskola) gyakorolhatja, aki az esedékes tagdíját (2024 évit is) maradéktalanul megfizette. A közgyűlés helyszínén nem lesz lehetőség a tagdíj befizetésére, kérjük az esetleges tagdíjelmaradást legkésőbb 2023. december 17-ig az SMSZ bankszámlájára utalni.  Pártoló tagok tanácskozási joggal vehetnek részt a közgyűlésen.
Az elnökre, a szakmai alelnökre, elnökségi és felügyelő bizottsági tagokra határidőben leadott jelöléseket az alább felsorolt tagok fogadták el:
A 2023. évi Tisztújító Közgyűlés Jelöltjei
Elnök
Dalos Péter
Egri Katalin dr.
Szakmai alelnök
Dalos Péter
Kovács Tamás Máriusz
Végh András
Elnökségi tag
Babos Sándor dr.
Benczúr Gyula
Csollány Csaba
Dalos Péter
Egri Katalin dr.
Erdélyi Gábor dr.
Kiss Dániel Csaba
Kovács Tamás Máriusz
Makai Gábor
Stummer András
Udvarnoki Gergely
Végh András
Felügyelő Bizottság elnöke
Bakacsi Zoltán
Felügyelő Bizottság tagjai
Bártfai László
Farda Zsuzsanna
A Közgyűlésen az Elnökség tagjai sorába az elnök, a szakmai alelnök, 5 fő elnökségi tag és 2 fő elnökségi póttag, a Felügyelő Bizottság elnöke és 2 fő tagja kerül megválasztásra.
A jelöltek önéletrajza és programja beérkezésüket követően a honlapon lesz olvasható az alábbi linken:
https://sioktatas.hu/rolunk/tisztujitas-2023/ 
Kérjük tagjainkat, hogy minél többen vegyenek részt a Tisztújító Közgyűlésen.
Budapest, 2023. december 02.
Síoktatók Magyarországi Szövetsége Elnöksége képviseletében:
dr. Egri Katalin elnök