Tisztújítás 2023 – Meghívó

M E G H Í V Ó a Soktatók Magyarországi Szövetsége 2023. évi Tisztújító Közgyűlésére

 

Kedves Tagtársunk!

A Síoktatók Magyarországi Szövetsége meghívja rendes és pártoló tagjait az egyesület Tisztújító Közgyűlésére, melynek időpontja

2023. december 18. (hétfő) 18.00 óra

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlésre az eredetileg meghirdetett napirenddel és helyszínnel 2023. december 18-án 18.30 órakor kerül sor.  A megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Közgyűlés helyszíne:      Testnevelési és Sporttudományi Egyetem K épület B002 Tokio terem

                                       1123 Budapest, Alkotás utca 42-48.           

A közgyűlés napirendi pontjai:

  1. Az Elnökség beszámolója az elmúlt négy évről
  2. Alapszabály módosítás
  3. Elnökség tagjainak megválasztása
  4. Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása
  5. Egyebek

Szavazati jogát mindenki csak személyesen gyakorolhatja, meghatalmazás nem adható. A Közgyűlésen szavazati jogát az a rendes tag (természetes személy és síiskola) gyakorolhatja, aki az esedékes tagdíját (2024 évit is) maradéktalanul megfizette. A közgyűlés helyszínén nem lesz lehetőség a tagdíj befizetésére, kérjük az esetleges tagdíjelmaradást legkésőbb 2023. december 17-ig az SMSZ bankszámlájára utalni.  pártoló tagok tanácskozási joggal vesznek részt a közgyűlésen.

Az elnökre, a szakmai alelnökre, elnökségi és felügyelő bizottsági tagokra határidőben leadott jelöléseket az alább felsorolt tagok fogadták el:

ELNÖKSÉG

Elnök jelölt:
Dr. Egri Katalin

Szakmai alelnök jelölt:
Dalos Péter

Elnökségi tag jelöltek:
Babos Sándor dr.
Benczúr Gyula
Csollány Csaba
Erdélyi Gábor dr.
Kiss Dániel Csaba
Kovács Tamás Máriusz
Makai Gábor
Stummer András
Udvarnoki Gergely
Végh András

FELÜGYELŐBIZOTTSÁG

Elnök jelölt:
Bakacsi Zoltán

Tag jelöltek:
Bártfai László
Farda Zsuzsa

 

A Közgyűlésen az Elnökség tagjai sorába az elnök, a szakmai alelnök, 5 fő elnökségi tag és 2 fő elnökségi póttag, a Felügyelő Bizottság elnöke és 2 fő tagja kerül megválasztásra.

A jelöltek önéletrajza és programja beérkezésüket követően a honlapon lesz olvasható az alábbi linken:

Tisztújítás 2023

Kérjük tagjainkat, hogy minél többen vegyenek részt a Tisztújító Közgyűlésen.

Budapest, 2023. december 02.

 

Síoktatók Magyarországi Szövetsége Elnöksége képviseletében:
Egri Katalin elnök