Sítanpálya-építési Program 2024

Országos Sítanpálya-építési Program 2024

Felhívás

A Miniszterelnökség aktív Magyarországért felelős államtitkára (a továbbiakban: Támogató) a Síoktatók Magyarországi Szövetsége (a továbbiakban: SMSZ) bevonásával 2024. évre kiírja az Országos Sítanpálya -építési Programot (a továbbiakban: Program).

A Program célja: hogy olyan magyarországi településeken, melyekben még nem található műanyag borítású üzemelő sítanpálya, megfelelő szakmai szempontok szerint tervezett, és megfelelő szaktudással üzemeltetett sítanpályák létesüljenek.

Jelen Felhívás keretében kizárólag Budapest közigazgatási területén kívüli megvalósítási helyszínek támogathatóak. A megvalósítási helyszínnel kapcsolatban a Támogató elvárása, hogy a létesítmény nyilvánosan elérhető, könnyen megközelíthető, közforgalom számára nyitva álló területen kerüljön kialakításra.

Azon új építésű sítanpálya megvalósítása támogatható, amely:

a) megvalósítási helyszínének közúton számított 30 kilométeres sugarú körzetében nem található más szervezet vagy vállalkozás által üzemeltetett, műanyag borítású sítanpálya,

b) szélessége minimum 10 méter, amelybe a felvonó nyomvonala, valamint a pálya és a felvonó közötti biztonsági sáv minimum 1,6 méteres szélessége nem számít bele,

c) terepegyenetlenségektől mentes lejtője minimum 45 méter hosszú és ezen felül a tanpálya tetején vízszintes, legalább 5 méter hosszú liftkiszálló és induló hely, a pálya alján minimum 8 méter hosszú kifutó található,

d) felvonóval és pályavilágítással ellátott, a lift használatára vonatkozó biztonsági előírások és a pálya kialakítására vonatkozó balesetvédelmi előírások megfelelnek a Felhívás részét képező 1. számú mellékletben foglaltaknak,

e) legalább 45 m2 alapterületű kiszolgáló épülettel rendelkezik, melyben öltöző, mosdó és kölcsönző kap helyet.

 

A felhívás részletei:

https://aktivmagyarorszag.hu/orszagos-sitanpalya-epitesi-program-2024-felhivas/

Támogatási kérelem benyújtása:

A Támogatási kérelem benyújtása a Támogató részéről lebonyolítói feladatokat ellátó Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Operatív Támogatáskezelő és Támogatásellenőrző Rendszerén (a továbbiakban: OTTER) keresztül történik, az otter.aofk.hu oldalon. A Támogatási kérelem benyújtása az OTTER felületen történő regisztrációt és annak jóváhagyását követően, a benyújtási határidőig a támogatási kérelem teljes körű kitöltésével és a kötelezően előírt dokumentumok csatolásával lehetséges.

A formai és tartalmi követelményeknek nem megfelelő Támogatási kérelem elutasítható, vagy ha a hibák, hiányosságok olyan jellegűek, hogy azok a hiánypótlás során pótolhatók, a támogatást igénylő hiánypótlásra kerül felszólításra.

A beadási határidő napján és az azt megelőző napon az OTTER felületen új regisztráció kezdeményezése nem lehetséges. A határidő után benyújtott támogatási kérelmek elfogadása nem lehetséges.

 

Regisztrációs határidő: 2024. január 17. 16:00 óra