Tisztújítás 2023 – Eredmény

A Tisztújító Közgyűlésről jelentjük

62 fő szavazásra jogosult tag vett részt az SMSZ december 18-i Közgyűlésén. A leköszönő Elnökség szervezeti és szakmai beszámolóját, a felügyelő bizottság tájékoztatóját és a jelöltek bemutatkozását követően az SMSZ honlapra előzetesen felkerült irásbeli anyagaikon felül a jelöltek lehetőséget kaptak kétperces szóbeli bemutatkozásra is. Ezután a jelenlévő tagok megválasztották az SMSZ új Elnökségét és Felügyelő Bizottságát.

Az elnöki teendőket a tagság egyhangú szavazása alapján továbbra is dr. Egri Katalin látja el.

A szakmai alelnök Dalos Péter lett.

Az elnökség további 5 tagsági helyéért 10 jelölt indult a következő négy évre. A szavazás első fordulója alapján Végh András új tagként került be az irányító testületbe, Kovács Tamás Máriuszt, Benczúr Gyulát, Udvarnoki Gergelyt és dr. Babos Sándort újraválasztotta a Közgyűlés. A szavazás két újabb fordulója alapján Makai Gábor és dr. Erdélyi Gábor az Elnökség póttagjai lettek.

A Felügyelő Bizottság eddigi elnökét Bakacsi Zoltánt, és két tagját, Farda Zsuzsát és Bártfai Lászlót a Közgyűlés megválasztotta újabb négyéves időszakra.

Köszönjük tagjaink aktív részvételét!