Szakképzés & továbbképzés

A síoktató és snowboardoktató képzés terén az SMSZ együttműködik a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem Továbbképző Központjával. Az Egyetem, mint akkreditált képzőintézmény által meghirdetett sportoktató tanfolyamon sajátítható el a síoktató és snowboardoktató szakma. Az Egyetem a sportoktatói tanfolyamok általános sportelméleti képzését biztosítja, a Síoktatók Magyarországi Szövetsége pedig sí-, és snowboardoktatás szakmai gyakorlati, módszertani és elméleti képzését végzi kiképző oktatói közreműködésével. A sikeres vizsgákat követően a képzettségről az állami bizonyítványt a TF Sportvizsgaközpontja állítja ki, mely azt igazolja, hogy a hallgató államilag elismert szakképesítést szerzett „sportoktató sí sportágban”, illetve „sportoktató snowboard sportágban”.

A síoktató vagy snowboardoktató tanfolyam jelentkezési információi itt találhatók:
https://tftovabbkepzo.hu/kepzesek/sportoktato-szakkepesitesre-felkeszito-szakmai-kepzes/
(új ablakban nyílik meg)

Az állami sportoktató képzés elvégzésével az SMSZ-be belépő oktató az SMSZ Síoktató* fokozatot szerzi meg. A további magasabb fokú minősítések megfelelő idejű oktatási gyakorlat igazolását követően, valamint további elméleti és gyakorlati vizsgák teljesítésével szerezhetők meg.

Az oktatóképzésben az egyik legfontosabb szempont, hogy a legkorszerűbb tudásanyag átadása azonos szemlélettel történjen. Az oktatóképzés egységes elméleti és gyakorlati tananyagát az un. „SMSZ Kiképző oktatók” csoportja a Szakmai Bizottság útmutatásai szerinti műhelymunkával dolgozza ki, fejleszti és továbbítja mind a síoktatók és snowboardoktatók, mind a szabadidőben sportoló közönség felé.

Az SMSZ síoktatóiból válogatott bemutatócsapat (Hungarian Interski Demo Team, Magyar Síoktató Válogatott) 1990-ben alakult. Tagjai csak magas technikai tudással rendelkező szakképzett síoktatók lehetnek. Többen közülük kiképző oktatók, akik aktívan részt vesznek az SMSZ képzési tevékenységében.

Az SMSZ Demo Csapata csoportos un. formációs síelés formájában tart bemutatókat hazai sípályákon, síiskolákban és a nemzetközi rendezvényeken. (Tudj meg többet a csapatról itt.)

Facebook: https://www.facebook.com/hungarian.interski.demoteam

 

SMSZ SZAKMAI MINŐSÍTÉSI SZINTEK ÉS EGYÉB SZAKMAI FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK

A sport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékét a 157/2004. (V. 18.) Korm. rendelet melléklete tartalmazza. Az önálló sí-, és snowboardoktatás állami sportszakmai képesítéshez kötött tevékenység (jegyzék 21. pontja).

A sí- vagy snowboardoktatás végzéséhez előírt hazai szakképesítések:

– Sportoktató sí / snowboard sportágban (síoktató, snowboardoktató)

– Sportedző (sí / snowboard sportágban)

– Szakedző (sí /snowboard sportágban)

A Síoktatók Magyarországi Szövetsége (SMSZ) a nemzetközi szabványokhoz igazítja képzési és továbbképzési rendszerét, amelyben a síoktatók és snowboardoktatók a következő minősítési fokozatokat szerezhetik meg:

Magyar képzési fokozat elnevezése Nemzetközi standard szerinti besorolása A képzés tartalma
SMSZ Síoktató *
SMSZ Snowboardoktató*
Nemzeti szint Sportoktató sí sportágban 

Sportoktató snowboard sportágban

SMSZ Síoktató**

SMSZ Snowboardoktató**

IVSI Instruktor Sportoktatóképzés +1 év gyakorlat+elméleti, gyakorlati továbbképzés és vizsga
SMSZ Síoktató***

SMSZ Snowboardoktató***

ISIA Bélyeges síoktató / snowboardoktatató Síoktató** + elméleti, gyakorlati továbbképzések és vizsgák
SMSZ Síoktató**** ISIA Kártyás síoktató Síoktató***+ ISIA teszt teljesítése
EU-CTT Síoktató EU-CTT síoktató Síoktató****+ EU CTT vizsgák (technikai teszt: óriás-műlesikló futam; alpesi biztonsági teszt)

(a közös képzési teszt „CTT” sikeres letételével, az oktató képesítését az Európai Unió bármelyik országában külön honosítási eljárás nélkül automatikusan elismerik

SMSZ kiképző oktató   Síoktató*** +kiképzői képzés vizsgákkal és éves továbbképzés
Hósport oktató   Két havas sportágból megszerzett ***-os fokozat

 

SMSZ működési engedélyt az a síoktató/snowboardoktató kaphat, aki sikeresen elvégezte valamelyik hazai akkreditált felnőttképzési intézmény által indított „Sportoktató sí sportágban” vagy „Sportoktató snowboard sportágban” elnevezésű  sportoktató szakképesítésre felkészítő szakmai képzést, belépett az SMSZ-be, 3 évente részt vesz a továbbképzésen és rendszeresen határidőben fizeti az egyesületi tagdíjat.

A működési engedély érvényességét a síoktató/snowboardoktató igazolványra ragasztható, évszámmal ellátott matrica igazolja.

A Síoktatók Magyarországi Szövetségének képzési rendszerében négy szint érhető el. Az egyes szinteket csillagok (hópelyhek) jelölik. A minősítési szintek egymásra épülnek.

ALAPTANFOLYAM 

Sportoktató sí sportágban / sportoktató snowboard sportágban

SMSZ SÍOKTATÓ *
SMSZ SNOWBOARDOKTATÓ *
MINŐSÍTÉSI SZINT

Magyarországon a „Sportoktató sí sportágban”, illetve a „Sportoktató snowboard sportágban” elnevezésű szakképesítésre felkészítő tanfolyam sikeres teljesítése jelenti az SMSZ teljes képzési rendszerének alapszintjét.

A végzettek a Síoktatók Magyarországi Szövetségébe (SMSZ) történő belépést követően jogosultak a SMSZ Síoktató* illetve SMSZ Snowboardoktató* minősítés használatára.   

A Síoktatók Magyarországi Szövetsége egyik fő tevékenysége, hogy a képzést indító intézmény felkérésére, kiképző oktatói révén részt vesz a „sportoktató sí sportágban” és sportoktató snowboard sportágban szakképesítésre felkészítő szakmai képzés sportágspecifikus elméleti és gyakorlati képzésében. Az SMSZ kiképző oktatói a tanfolyam keretében szakmai elméleti előadásokat tartanak, tananyagot bocsátanak a hallgatók rendelkezésére, levezetik a vizsgával záruló gyakorlati tábort, valamint közreműködnek a gyakorlati és elméleti vizsgák lebonyolításában.

A Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem évtizedek óta képző és vizsgáztató intézmény. Az együttműködés az SMSZ-szel hosszú évekre nyúlik vissza, folyamatos és megbízható.

Tanfolyamra lehet jelentkezni évente a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem Továbbképző Központja jelentkezési kiírása szerint általában minden év augusztusában.

Bővebb információ: https://tftovabbkepzo.hu/kepzesek/sportoktato-szakkepesitesre-felkeszito-szakmai-kepzes/

Az alapképzés szakmai követelménymoduljai:

– A sportoló szervezetének felépítése és működése, balesetvédelem
– Edzéselméleti alapok
– Sportpedagógia
– Sportpszichológia
– Gimnasztika
– Sporttal kapcsolatos idegen nyelvi kommunikáció (angol, német)
– Sí, alpesi sízés
sportszakmai modul

TOVÁBBKÉPZÉSEK **, ***, *** MINŐSÍTÉSI SZINTEK MEGSZERZÉSÉHEZ

SMSZ SÍOKTATÓ **
SMSZ SNOWBOARDOKTATÓ **
MINŐSÍTÉSI  SZINT

Az „Alaptanfolyam” sikeres elvégzését (a bizonyítvány megszerzését) követően leghamarabb az előírt szakmai gyakorlat megszerzése után lehet jelentkezni az SMSZ Síoktató** továbbképzésre.

A gyakorlat megszerzését egy erre a célra szolgáló nyomtatványon SMSZ Kiképző Oktató vagy az SMSZ-szel szerződött síiskolák vezetői igazolhatják.

Ezt követően lehet jelentkezni a tanfolyamra, amely egy 7 napos tábor, ahol elméleti és gyakorlati képzés folyik melyet követően a résztvevők gyakorlati és elméleti vizsgát tesznek. A táborban a tábort záró vizsga előfeltétele a terepsí és az oktatási gyakorlat vizsga, amelyeket a tábor ideje alatt kell teljesíteni. A terepsí vizsgán az általános sítudásról, lécbiztonságról tesznek bizonyságot a jelentkezők, míg az oktatási gyakorlat vizsga az oktatói fellépést és módszertani ismereteket értékeli.

A tanfolyam sikeres elvégzése után a jelölt tanulmányi naplójába bekerül az SMSZ Síoktató** szint elvégzését igazoló pecsét, és jogosult lesz az SMSZ Síoktató** /SMSZ Snowboardoktató** minősítés használatára.

IVSI BÉLYEGES SÍOKTATÓ:

Magyarországot az IVSI (Internationaler Verband der Schneesportinstruktoren) Nemzetközi Hósportoktató Szövetségben kizárólag az SMSZ képviseli. A Síoktató** / Snowboardoktató** szint kielégíti az IVSI képzési követelményeit, ezért az SMSZ Síoktató**/Snowboardoktató**  végzettségű oktatók kiválthatják az IVSI igazolványt és az IVSI érvényesítő bélyeget. A bélyeget a továbbiakban – a működési engedélyhez hasonlóan – a 3 évente kötelező továbbképzések megfelelő teljesítése után kaphatja meg az SMSZ tag oktató.

SMSZ SÍOKTATÓ ***
SMSZ SNOWBOARDOKTATÓ ***
MINŐSÍTÉSI SZINT

Az SMSZ Síoktató** minősítésű oktató jelentkezhet az SMSZ Síoktató*** tanfolyamra.

Ez a tanfolyam az alábbi gyakorlati táborokból, elméleti képzésekből és a tananyaghoz kapcsolódó vizsgákból áll:

SMSZ Síoktató***

­- alpesi síelés 2;
– lavinaismeret, alpesi biztonsági ismeretek;
– sízés időre, versenytechnika;
– második sporteszköz (snowboard, telemark);
– oktatásmódszertan és oktatás idegen nyelven;
– turisztikai ismertek, felszerelésismeret, környezetvédelem,

SMSZ Snowboardoktató ***

– snowboard technikai tábor;
– szakág specifikus tábor (versenytechnika, freestyle, terepcsúszás);
– lavinaismeret, alpesi biztonsági ismeretek;
– második sporteszköz (alpesi síelés);
– oktatási gyakorlat idegen nyelven;
-sportágspecifikus elsősegély tanfolyam.

Elvégzése esetén a síoktató tanulmányi naplójába bepecsételhető az SMSZ Síoktató***szint igazolása. Az oktató jogosulttá válik az SMSZ Síoktató*** / SMSZ Snowboardoktató*** minősítés használatára.

ISIA BÉLYEGES SÍOKTATÓ / SNOWBOARDOKTATÓ

Magyarországot az ISIA-ban (International Ski Instructors Association), a Síoktatók Nemzetközi Szövetségében kizárólag az SMSZ képviseli. A Síoktató*** szint megfelel a hivatásos síoktatók nemzetközi szervezete, az ISIA által elfogadott ISIA Quality Standard-ben meghatározott második képzési szintnek (Level 2.), amely elvégzését követően a síoktató jogosult az ISIA bélyeg használatára.

SMSZ SÍOKTATÓ ****
MINŐSÍTÉSI SZINT

Az SMSZ Síoktató*** szint birtokosai jelentkezhetnek az ISIA-teszt teljesítésére.  Óriás-műlesikló pályában szintidőn belüli eredményt kell elérni ahhoz, hogy a síoktató megszerezze az SMSZ Síoktató**** minősítést

ISIA KÁRTYÁS SÍOKTATÓ

Az SMSZ Síoktató **** minősítés birtokosa jogosult kiváltani az ISIA Kártyát, amellyel azt igazolja, hogy elvégezte az ISIA Quality Standard-ben (https://isia.ski/qualitaet/) előírtaknak megfelelő nemzeti legmagasabb szintű képzést.

Ugyanakkor fontos tudni, hogy az IVSI bélyeg, az ISIA bélyeg, illetve ISIA kártya csak az oktató szakmai képzettségének fokát mutatja, megléte szükséges, de nem minden esetben elégséges feltétele a külföldi munkavállalásnak! A munkavállalási lehetőségekről minden esetben tájékozódni kell, mert az egyes országok törvényi szabályozása eltérő.

EUROPAI UNIOS CTT
VIZSGÁVAL RENDELKEZŐ SÍOKTATÓ

Az SMSZ az utóbbi években meghatározó szerepet vállalt az Európai Bizottság előtt folyamatban lévő egyeztető eljárásban, ahol számos tagországgal karöltve tiltakozott az ellen a francia, osztrák és olasz, alapvetően piacvédő előterjesztés ellen, hogy a közösségi piacon bevezetni tervezett, a síoktatói képesítést igazoló un. szakmai kártya kiváltásának feltétele az un. Eurotest legyen. Az Eurotest lényegében egy versenykörülmények között megrendezett óriásműlesikló futam igen magas limitidő követelményével.
Véleményünk szerint a jó minőségű síoktatásnak nem feltétele az, hogy az oktató versenypályán is jól tudjon teljesíteni.

2019.06.24-én hatályba lépett A Bizottság (EU) 2019/907 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. március 14.) a szakmai képzések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv 49b. cikke alapján a síoktatók közös képzési vizsgája létrehozásáról. A rendelet ITT olvasható.

Sikeres közös képzési vizsga esetén a rendelet alapján a síoktató jogosulttá válik arra, hogy az uniós tagállamokban a diplomája automatikus elismerést nyerjen és ne kelljen országokként külön-külön a képesítése elismeréséhez (honosítás) eljárást kezdeményezni. Közös képzési vizsgát az a síoktató tehet, aki rendelkezik a rendelet mellékletében felsorolt képesítéssel (a mellékletben került felsorolásra országokként a legmagasabb képesítési szint és az a szervezet, ahol ezt meg lehet szerezni, esetünkben a Síoktató****, SMSZ). A közös képzési vizsga két tesztből áll: technikai teszt (eurotest, ami a FIS előírásainak megfelelően megrendezett óriás műlesiklás, melyet limit időre kell teljesíteni) és a biztonsági teszt (alpesi biztonsággal kapcsolatos elméleti és gyakorlati vizsga, lavinából mentés). A tesztek elvégzése nem kötelező. Mindazokra, akik nem kívánnak a lehetőséggel élni továbbra is a régi szabályok érvényesek.
Figyelemre méltó, hogy a jogszabály lehetőséget biztosít az automatikus elismerésre azoknak a síoktatóknak, akik a rendelet hatálybelépéséig megszerezték a Síoktató**** minősítést és a hatálybalépést közvetlenül megelőző öt évben legalább 200 napos szakmai tapasztalatot szereztek, kérhetik képzettségük automatikus elismerését.
A Bizottság legutóbbi ülésén ülésen bemutatásra került az automatikus elismerést megszerző síoktatók IMI informatikai rendszerbe történő regisztrálásának módja. Az IMI-ben regisztrált oktatók kapnak majd egy azonosító számot, amivel igazolni tudják, hogy rendelkeznek az automatikus elismeréssel. Amíg a rendszer véglegesül, az első szezonban bevezetnek egy olyan bélyeget, amely a síoktatói igazolványra ragasztva ad információt az automatikus elismerésről.

HÓSPORTOKTATÓ

A Hósportoktatói minősítési szintre azok az oktatók jogosultak, akik legalább két havas sport szakágban megszerzik a ***-os szintet. Természetesen ehhez az általános modulokat nem kell kétszer elvégezniük.

SMSZ KIKÉPZŐ OKTATÓ ÉS KIKÉPZŐ
OKTATÓ ASPIRÁNS

Az SMSZ egyik alapfeladata az síoktatók/snowboardoktatók képzése és továbbképzése azaz a magyar síoktatók/snowboardoktatók tudásának fejlesztése karbantartása, mely a kiképző oktatók közreműködésével valósul meg. E tevékenység során az egyik legfontosabb szempont, hogy a legkorszerűbb tudásanyag átadása azonos szemlélettel történjen. Ebben a munkában nem „magányos hősökre” van szükség, hanem profi csapatmunkásokra, akik hajlandóak személyiségüket kellő mértékben a közös cél szolgálatába állítani. Ideális esetben a kiképző oktató ötvözi a saját tudását és személyiségét az SMSZ irányvonalával és szemléletével. Így garantálható, hogy egy képzés alkalmával az átadott anyag és a színvonal ne az oktató személyétől függjön, hanem a kiképzői csapat és a Szakmai Bizottság által egyeztetettek mentén. A kiképző oktatónak a technikailag jól kivitelezett sízésen kívül jelentős oktatási tapasztalatának, pedagógia és vezetői érzékének is kell lennie. Csupán a kitűnő sítudás nem elegendő ehhez a munkához, legalább olyan fontos többek között a szakelméleti tudás és a mozgásjavítási képességek („jó szem”) valamint a kitűnő pedagógiai érzék.

Az SMSZ kiképző oktatók magas szinten képzett és nagy szakmai gyakorlattal rendelkező oktatók, akik mind a kiképzővé válás alatt, mind a későbbi csapatmunka során olyan közegben dolgozhatnak, amelyben nagy mértékben koncentrálódik a síeléssel kapcsolatos tudás. Azok, akik vállalják azt a terhet és lemondást, ami a kiképző oktatói aspirantúrával jár, olyan lehetőségekhez jutathatnak, amellyel behozhatatlan előnyre tehetnek szert, azáltal, hogy folyamatosan a többi kiképző oktatótól tanulhatnak.

A kiképző oktatók a közös munkán kívül a nekik szóló egyesületi éves továbbképzés (elő-koordináció) mellett külföldi továbbképzéseken, konferenciákon is képzik magukat és képviselik a magyar síoktatókat. Ezzel kapcsolatban alapvető követelmény, hogy az így megszerzett tudást építsék be a saját eszközkészletükbe és adják tovább a többieknek. Ilyen módon a megszerzett információk közkinccsé válnak, hiszen beépül az SMSZ tudáskészletébe, a továbbképzéseken, koordinációs táborokon a résztvevők is megismerhetik azokat.

A kiképző oktatóvá válás egy több éves folyamat, mely során az aspiráns gyakorlati és elméleti képzéseken, vizsgákon veszt részt.

A kiképző oktatói jelentkezés feltételei:

 • SMSZ Síoktató*** végzettség megléte
 • Minimum 3 éves SMSZ-tagság
 • Rendszeres, aktív részvétel az SMSZ programjain
 • Az elő-koordinációs és koordinációs tábor követelményeinek eredményes teljesítése
 • Pályázat benyújtása (szakmai önéletrajzzal, specializálódási irány megjelölésével) legalább 2 fő kiképző oktató ajánlásával

Felvételi vizsga:

 • Gyakorlati vizsga 10 gyakorlattal (a képzés mindenkori tematikájából kiválasztott). Sikeres a felvételi vizsga, ha a jelölt a megszerezhető pontok 51%-át elérte
 • Gyakorlati oktatási vizsga
 • A vizsgabizottság tagjait a Szakmai Bizottság elnökének javaslatára a szakmai elnökhelyettes jelöli ki.

Aspiránsi teendők:

 • Aktív részvétel a koordinációs táborban (hospitálás, 3 év alatt legalább 2 koordinációs táborban)
 • Hospitálás egy síoktató* vizsgatáborban
 • Hospitálás egy síoktató** vizsgatáborban
 • Részvétel az alapképzésben tartott szakmai napok előadásain
 • Részvétel az SMSZ szakmai estjein

Kiképző oktatóvá válás:

 • Az aspiránsi időszak alatt két újabb gyakorlati vizsga teljesítése, egy 61%-os, majd minimum 71%-os eredménnyel.
 • Síoktató* tanfolyam szakelméleti napon nagyelőadás megtartása (3 vezető oktatóból álló bizottság értékelésével). Az előadást saját anyagból kell megtartani, a szakmai bizottság által kirendelt konzulenssel egyeztetve.
 • Szakelméleti vizsga.