Síoktatók Magyarországi Szövetsége

A MISSZIÓ

A Síoktatók Magyarországi Szövetsége (SMSZ) az OKJ képesítéssel és éves működési engedéllyel rendelkező sí-, snowboard és egyéb havas sportokat oktató szakemberek egyesülete, mely ellátja az oktatóképzéssel és továbbképzéssel kapcsolatos szakmai feladatokat és képviseli tagjai érdekeit.

A hely, ahol a kedvtelés szakmává válik

A Síoktatók Magyarországi Szövetsége (SMSZ) Magyarországon az egyetlen olyan havas sportok oktatásával foglalkozó egyesület, melynek minden rendes (a közgyűlésen szavazásra jogosult) tagja rendelkezik minimum „OKJ sportoktató sí sportágban” szakképesítéssel. Közhasznú egyesületünk Alapszabálya értelmében tagjai háromévente teljesítendő gyakorlati és elméleti továbbképzésen vesznek részt, mely az SMSZ működési engedély (licensz) megszerzésének feltétele. Szakképzett oktatóink hazai és külföldi síiskolákban, utazási irodák által szervezett vagy magán szervezésű utakon végzik oktatói munkájukat. Alapszabályunk 2016-os módosítása óta a velünk együttműködő síiskolák is beléphetnek rendes tagként az egyesületbe, amelynek közgyűlésein egy szavazattal rendelkeznek.

A síelés, hazánkban is az egyik legkedveltebb téli sport, amelyet mintegy 500-600 ezren űznek rendszeresen. A síelés iránti érdeklődés a 70-es évek elejétől nőtt rohamosan. Ezzel párhuzamosan a kezdő síelőknél, sőt a gyakorlottabbak körében is rendkívüli mértékben megnőtt a síoktatás iránti igény.  A síelni vagy snowboardozni tanuló számára a jó felszerelés mellet legfontosabb a biztonságos síelés, snowboardozás technikájának elsajátítása, mely leggyorsabban a szakszerű oktatással szerezhető meg.

Az SMSZ alapvető feladatának tartja a havas sportok kultúrájának terjesztését. Szeretné elérni, hogy azok, akik a havas sportok szerelmesei minél korszerűbb tudás birtokába jussanak és a pályákon minél nagyobb biztonsággal hódolhassanak kedvtelésüknek.

A Síoktatók Magyarországi Szövetsége (SMSZ) 1989-ben alakult a síoktatóképzés megszervezése és egységesítése, a vizsgázott síoktatók szakmai továbbképzése és egy szervezetbe tömörítése, valamint érdekképviseletének ellátása céljából. Az SMSZ 1991 óta folyamatosan végzi a síoktató tanfolyamok szakmai elméleti és gyakorlati képzését. Az SMSZ rendes tagságát jelenleg mintegy 520 szakképzett síoktató alkotja. Egyesületünkbe pártoló tagként is be lehet lépni. Szakmai programjaink elérhetők pártoló tagjaink számára is.

Tagjaink munkáját és szakmai fejlődését az SMSZ által szervezett szakmai estek, tematikus táborok és egyéb közösségi programok segítik.

Szakképzés & továbbképzés

A síoktató alapképzés terén az SMSZ együttműködik a Testnevelési Egyetem Továbbképző Központjával. A TF, mint képzőintézmény által meghirdetett OKJ tanfolyamon sajátítható el a síoktató szakma. A TF a sportoktatói tanfolyamok sportelméleti képzését biztosítja, a Síoktatók Magyarországi Szövetsége pedig sí-, és snowboardoktatás szakmai gyakorlati, módszertani és elméleti képzését végzi kiképző oktatói által. A sikeres vizsgákat követően az OKJ sportoktatói képzettségről az állami bizonyítványt a TF Továbbképző Központja állítja ki, melynek elnevezése „sportoktató sí sportágban”, illetve „sportoktató snowboard sportágban”.

Az SMSZ továbbképzési rendszerében négy minősítési fok teljesíthető: SMSZ Síoktató*, SMSZ Síoktató**, SMSZ Síoktató***, SMSZ Síoktató****). A snowboardoktatók esetében három fokozatú a képzési rendszer melynek eredményeként megszerezhető az SMSZ Snowboardoktató*, SMSZ Snowboardoktató**, SMSZ Snowboardoktató*** minősítési szint.

Az állami OKJ alapképzés elvégzésével az SMSZ-be belépő oktató az SMSZ Síoktató* fokozatot szerzi meg. A további minősítések megfelelő idejű oktatási gyakorlat igazolását követően, valamint további elméleti és gyakorlati vizsgák teljesítésével szerezhetők meg.

Az oktatóképzésben az egyik legfontosabb szempont, hogy a legkorszerűbb tudásanyag átadása azonos szemlélettel történjen. Az oktatóképzés egységes elméleti és gyakorlati tananyagát az un. „SMSZ Kiképző oktatók” csoportja a Szakmai Bizottság útmutatásai szerinti műhelymunkával dolgozza ki, fejleszti és továbbítja mind a síoktatók, mind a szabadidőben sportoló közönség felé.

Az SMSZ síoktatóiból válogatott bemutatócsapat (Hungarian Interski Demo Team, Magyar Síoktató Válogatott) 1990-ben alakult. Tagjai csak magas technikai tudással rendelkező szakképzett síoktatók lehetnek. Többen közülük kiképző oktatók, akik aktívan részt vesznek az SMSZ képzési tevékenységében.
Az SMSZ Demo Csapata csoportos un. formációs síelés formájában tart bemutatókat hazai sípályákon, síiskolákban és a nemzetközi rendezvényeken.

Az SMSZ tevékenységét az Elnökség irányítja.

Szervezeti egységek

Elnökség

 

Elnök: dr. Egri Katalin

Szakmai Alelnök: Kovács Tamás Máriusz

Elnökségi tagok:

dr. Babos Sándor

Benczúr Gyula

Bojkó Balázs

Rudolf Ágota

Udvarnoki Gergely

 

Elnökségi póttagok:

Kiss Dániel Csaba

Wass-Krakler Kata

Felügyelőbizottság

 

Elnök: Bakacsi Zoltán

Tagok:

Farda Zsuzsa

Bártfai László

Fegyelmi Bizottság

 

dr. Bányai Gábor

Hellner Péter

Szabó László

Szakmai Bizottság

 

Elnök: Udvarnoki Gergely

Tagok: 

Bojkó Balázs

Csollány Csaba

Dalos Péter

dr. Dosek Ágoston

Takács Norbert

Végh András