Tisztújítás
MEGHÍVÓ

 

Kedves Tagtársunk!

A Síoktatók Magyarországi Szövetsége meghívja rendes és pártoló tagjait az egyesület Tisztújító Közgyűlésére, melynek időpontja

december 4. (szerda) 19.00 óra

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlést az eredetileg meghirdetett napirenddel és helyszínre 2019. december 4-én 19.30 órára hívjuk össze, amely közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Közgyűlés helyszíne:

Testnevelési Egyetem C 101 Helsinki terem
1123 Budapest, Alkotás utca 44.

A közgyűlés napirendi pontjai:

  1. Az Elnökség beszámolója az elmúlt négy évről
  2. Elnökség tagjainak megválasztása
  3. Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása
  4. Egyebek

Szavazati jogát mindenki csak személyesen gyakorolhatja, meghatalmazás nem adható. A Közgyűlésen szavazati jogát az a rendes tag (természetes személy és síiskola) gyakorolhatja, aki esedékes tagdíját (2020 évit is) maradéktalanul megfizette. A pártoló tagok tanácskozási joggal vesznek részt a közgyűlésen. A közgyűlés helyszínén nem lesz lehetőség a tagdíj befizetésére, kérjük az esetleges tagdíjelmaradást legkésőbb 2019. november 30-ig az SMSZ bankszámlájára utalni.

Az elnökre, a szakmai alelnökre, elnökségi és felügyelő bizottsági tagokra határidőben leadott jelöléseket az alább felsorolt tagok fogadták el. A jelöltek önéletrajzát és programját a honlapon tesszük közzé.

A Tisztújító Közgyűlés Jelöltjei

Tisztség Jelölt
Elnök
1 Egri Katalin dr.
Szakmai alelnök
1 Kovács Tamás Máriusz
2 Polacskó Dániel
Elnökségi tag
1 Babos Sándor dr.
2 Benczúr Gyula
3 Bojkó Balázs
4 Kiss Dániel Csaba
5 Kovács Tamás Máriusz
6 Krakler Kata
7 Polacskó Dániel
8 Rudolf Ágota
9 Udvarnoki Gergely
Felügyelő Bizottság elnöke
1 Bakacsi Zoltán
Felügyelő Bizottság tagjai
1 Bártfai László
2 Farda Zsuzsanna

A Közgyűlésen az Elnökség tagjai sorába az elnök, a szakmai alelnök, 5 fő elnökségi tag és 2 fő elnökségi póttag, a Felügyelő Bizottság elnöke és 2 fő tagja kerül megválasztásra.

Kérjük tagjainkat, hogy minél többen vegyenek részt a Tisztújító Közgyűlésen.

Síoktatók Magyarországi Szövetsége Elnöksége képviseletében

Egri Katalin
elnök

Az SMSz 2019. évi tisztújító közgyûlésre tisztségre jelöltek beérkezett programjait és önéletrajzait az alábbi oldalon találjátok.

Jelöltek listája és anyagaik