Közgyűlés
Kedves Tagtársunk!
A Síoktatók Magyarországi Szövetsége évi rendes közgyűlését 2020. szeptember 30-án (szerdán) 17.30 órakor tartja, melyre rendes és pártoló tagjait ezennel meghívja. Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlésre az Alapszabály 3.1.1. pontja alapján változatlan napirenddel és helyen 2020. szeptember 30-án 18 órakor kerül sor, amely közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.
Helyszín: Testnevelési Egyetem, 1123 Budapest, Alkotás u. 44. B 101 “Melbourne” terem
A közgyűlés napirendi pontjai:
1. Az Elnökség beszámolója
2. Az SMSZ 2019. évi pénzügyi beszámolója
3. A Felügyelő Bizottság beszámolója
4. A 2019. évi mérleg beszámolója, közhasznúsági jelentés ismertetése és jóváhagyása
5. A 2020. évre szóló költségvetési terv jóváhagyása
6. Egyebek
A közgyűlésen a rendes tagok tanácskozási és szavazati joggal, a pártoló tagok tanácskozási joggal vesznek részt, amennyiben a tagdíjuk 2020 évre is legkésőbb 2020. szeptember 30-ig megfizetésre került. A közgyűlésen tagdíj fizetésére nincs lehetőség kérjük átutalással vagy banki befizetéssel rendezni! (OTP 11701004-20132792, tagdíj mértéke: 12.000 Ft/év, diák, 62 éven felüli és súlyos fogyatékkal élők: 6.000 Ft/év, síiskolák: 50.000 Ft).
A szavazati jog magányszemély rendes tagok esetében csak személyesen gyakorolható, képviseletre meghatalmazás nem adható. A síiskola rendes tagokat a nyilvántartott képviselője vagy az általa meghatalmazott személy képviseli.
Az Alapszabály 3.1.1. pontja értelmében: „A meghívót az egyesület a költségek csökkentése érdekében kizárólag elektronikus úton küldi meg a tagnak.”
Kérjük a közgyűlésen a pontos megjelenést és a járványügyi előírások betartását (helyes maszkviselés, távolságtartás).
Budapest, 2020. szeptember 14.
Az Elnökség nevében sporttársi üdvözlettel,
dr. Egri Katalin elnök