Állásfoglalás

ÁLLÁSFOGLALÁS

a síiskolai tanpályák működésére vonatkozóan „A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet” alapján:

A síiskolai tanpályák olyan a Rendeletben megnevezett szabadtéri sportpályák, amelyeken az egyéni szabadidős sporttevékenység gyakorlása és a versenyszerűen sportolók edzése továbbá a versenyek szervezése megengedett, azonban az órarend tervezésénél figyelembe kell venni, hogy este 8 óra és reggel 5 óra között mindenkinek otthon kell tartózkodni.

A síelés és snowboardozás nem csapat-, hanem egyéni sport, amely a Rendelet szerint a szabadtéri sportpályákon gyakorolható és amely arra hivatott, hogy az őszi és téli időszakban is lehetőséget biztosítson arra, hogy egészségünk megőrzése, immunrendszerünk erősítése céljából a szabad levegőn sportolhassunk. A sípályán e sportágak biztonságos elsajátításában, gyakorlásában a sí-, és snowboardoktatók, mint személyi edzők működnek közre, akik most különös figyelmet fordítanak a járványügyi előírások betartására és betartatására.

A fenti megállapítások a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet és az EMMI Sportért Felelős Államtitkárának 2020. 11. 11-én kelt kommentárjának alábbi rendelkezéseiből vezethetők le:

 • § (1) bekezdése szerint „Este 8 óra és reggel 5 óra között – e rendeletben meghatározott kivétellel – mindenki köteles a lakóhelyén, a tartózkodási helyén vagy a szálláshelyén tartózkodni. Kivétel ez alól a (2) bekezdésben felsorolt esetek.
 • § (2) A közterületen, a nyilvános helyen, illetve a szabadtéri sportpályákon az egyéni szabadidős sporttevékenység – különösen futás, gyaloglás, kerékpározás – gyakorlása megengedett.
 • (3) Tilos – a (4) bekezdés szerinti kivétellel – a közterületen, a nyilvános helyen, valamint a sportpályákon a csapatsportok – különösen a labdarúgás, a jégkorong, a kézilabda, a kosárlabda, a röplabda – gyakorlása.
 • (4) A (3) bekezdés szerinti védelmi intézkedést nem kell alkalmazni a sportról szóló törvény szerint versenyszerűen sportolók számára tartott edzés és sportrendezvény alkalmával.
 • 7 § (4) A jégpályák, az uszodák, az edző- és fitnesztermek és a sportlétesítmények a sportról szóló törvény szerint versenyszerűen sportolók számára edzésen vagy sportrendezvényen való részvétel céljából látogathatóak.
 • „Az e rendeletben nem említett szolgáltatók és szolgáltatások (például fodrász, masszőr, személyi edző) a szokott rendben működhetnek a kijárási tilalom szabályai mellett.”
 • A Rendelet 12. § (1) bekezdése felsorolja azokat a „szabadidős létesítményeket”, amelyek használata kizárt. A felsorolásban olyan létesítmények szerepelnek, ahol a látogatók nagyobb tömege jelenhet meg és mozgásuk nem szabályozott. A síiskola vagy hozzá hasonló létesítmény nem szerepel a kizáró felsorolásban. A tanpályákon az ott sportolók mozgása szabályozott, az oktatók/edzők által felügyelt és irányított, ami segíti a járvány terjedésének megelőzésére bevezetett magatartási szabályok betartását.
 • A rendelet a maszkviselés általános szigorítása mellett a sporttevékenység idejére felmentést ad a maszkviselés alól.

Az EMMI Sportért Felelős Államtitkárának 2020. 11. 11-én kelt kommentárja szerint:

„..a szabadtéri sportpályákon sporttevékenység az alábbi esetekben végezhető:

 1. egyéni szabadidős sporttevékenység
 2. versenyszerűen sportolók és szabadidős sportolók számára ha

– az nem valósít meg csoportosulást, gyülekezést és

– a sportolók legalább egy méter távolságot tartanak egymástól.”

Az EMMI kommentár megnyitása

A Síoktatók Magyarországi Szövetsége a síiskolai tanpályák biztonságos működtetése érdekében a járványügyi védekezés céljából hozott intézkedésekről szóló jogszabályokban foglaltakon felül a síiskolák üzemeltetőinek javasolja az alábbi további óvintézkedések betartását:

 • a síiskola területére csak egészséges személyek léphetnek be, akik kötelesek a síiskola egész területén a 1,5-2 méteres távolságot megtartani és a 6 éven felüliek esetében maszkot viselni, kivéve a foglalkozások ideje alatt,
 • a felszerelés átadása és felvétele a szabadtéren történjék,
 • az oktatóknak/edzőknek a tanpálya egész területén kötelező a szabályos maszkviselés, a tanítványoknak a foglalkozás alatt csak a kesztyű viselése kötelező,
 • folyamatosan figyelemmel kell lenni az oktató és tanítvány közötti, valamint a tanítványok egymás közötti megfelelő távolságára az oktatás során és a liftre várakozás alatt,
 • a tanítványok kizárólag csak a mosdó használata vagy az adminisztrációs ügyintézés céljából mehetnek be a zárt térbe egyesével, ekkor a maszk szabályos viselése kötelező,
 • a tanítványokat kísérő szülők nem tartózkodhatnak a tanpályán, a maszk orrot, szájat takaró viselése a szabad téren is kötelező számukra, amíg átadják-átveszik a gyerekeket,
 • ajánlottak az egyéni órák, családos órák,
 • a családi vagy egyéni órák a pálya különböző részein, egymástól távolabb legyenek,
 • fertőtlenítési lehetőség biztosított kell legyen és az oktatók hívják föl a gyerekek figyelmét a fertőtlenítésre,
 • a síiskolának gondoskodnia kell a kölcsönzött felszerelések rendszeres fertőtlenítéséről,
 • a foglakozásokat úgy kell megszervezni, hogy a résztvevők 20 órára hazaérjenek.

Budapest, 2020. november 11.

dr. Egri Katalin

elnök

Síoktatók Magyarországi Szövetsége