Következő események
Nincs esemény
 
BelépésKapcsolatFórum
Bemutatkozás

SMSZlog_kozepes_blue.gif A Síoktatók Magyarországi Szövetsége (SMSz) az OKJ képesítéssel és éves működési engedéllyel  rendelkező sí- és egyéb havas sportokat oktató szakemberek egyesülete, mely ellátja az oktatóképzéssel és továbbképzéssel kapcsolatos szakmai feladatokat és képviseli tagjai érdekeit.
 

Bővebben...
MEGHÍVÓ kÖZGYŰLÉSRE


Kedves Tagtársunk!

A Síoktatók Magyarországi Szövetsége évi rendes közgyűlését

 2017. május 31-én (szerdán) 17.30 órakor

tartja, melyre rendes és pártoló tagjait ezennel meghívja.

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlésre az Alapszabály 3.1.1. pontja alapján változatlan napirenddel 2017. május 31-én 18 órakor kerül sor, amely közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Helyszín: Testnevelési Egyetem, 1123 Budapest, Alkotás u. 44. Főépület I. em. Hepp Ferenc terem

 A közgyűlés napirendi pontjai:

1.      Az Elnökség beszámolója

2.      Az SMSZ 2016. évi pénzügyi beszámolója

3.      A Felügyelő Bizottság beszámolója

4.      A 2016. évi mérleg beszámolója, közhasznúsági jelentés ismertetése és jóváhagyása

5.      A 2017. évre szóló költségvetési terv jóváhagyása

6.      Beszámoló az SMSZ 2016-17. évi szakmai programjáról és további terveiről

7.      Oklevelek átadása a képzéseket sikeresen teljesítő tagok részére

8.      Egyebek

 A közgyűlésen szavazati jogát mindenki csak rendezett tagdíjjal és személyesen gyakorolhatja, képviseletre meghatalmazás nem adható.

Kérjük, a közgyűlés napjáig mindenki rendezze elmaradt tagdíját (OTP 11701004-20132792-00000000; tagdíj mértéke: 12.000 Ft/év, diák, 62 éven felüli és súlyos fogyatékkal élők: 6.000 Ft).                 

A közgyűlésen tagfizetésre nincs lehetőség.

Az Alapszabály 3.1.1. pontja értelmében „A meghívót az egyesület a költségek csökkentése érdekében kizárólag elektronikus úton küldi meg a tagnak.”

Budapest, 2017. május 14.

dr. Egri Katalin elnök sk.

Legyen Ön az első hozzászóló | Kedvencekhez (0) | Idézés a honlapján

 
Elnökségi ülés 2017.01.31.17.30.

Tisztelt Elnökségi, Szakmai Bizottsági, Felügyelő Bizottsági Tagok!

 A Síoktatók Magyarországi Szövetsége következő elnökségi ülését

 2017. január  31.  kedden  17.30 órára az egyesület székhelyére összehívom.

 Napirendi pontok:

1.      Horváth Rita átmeneti helyettesítése az irodai munkában

2.      A Hungarian Demo Team tevékenységével, vezetésével, programjaival kapcsolatos döntések meghozatala

3.      Nemzetközi rendezvényeken való részvételek költségvetésének jóváhagyása

4.      Szakmai anyagok (video, oktatási segédlet) készítésével kapcsolatos tervek jóváhagyása

5.      Síiskolák minősítésével kapcsolatos előkészítő munka megtárgyalása, síiskolákkal tartandó megbeszélés előkészítése

6.      Egyebek

dr. Egri Katalin  elnök 

Legyen Ön az első hozzászóló | Kedvencekhez (0) | Idézés a honlapján

 
Elnökségi ülés 2016. 08. 25.

Tisztelt Elnökségi  TAgok, Felügyelő Bizottsági Tagok, Szakmai Bizottság Elnöke!

Kedves Tagtársak! 

 

Közeledik az SMSZ 2016-17-es munkaéve, melynek megtervezésére és az aktuális teendők megbeszélésére elnökségi ülést hívok össze.

Az ülés időpontja: 2016. augusztus 25. csütörtök 17 óra

Az ülés helyszíne: SMSZ Iroda

Napirendi pontok:

1.     Elnöki beszámoló a Közgyűlés óta eltelt időszakban történtekről

2.     2. Kereskedelmi partnerekkel való együttműködések kibővítése

3.     3. Döntés új képzési formákról

4.     4. Beszámoló az új honlap készültségi fokáról, főbb tartalmak egyeztetése

5.     5. Évadnyitó (09.11. Kopaszi gát) lebonyolításának és programjainak megtervezése

6.     6. Koordináció és elő-koordináció programja és költségeinek jóváhagyása

7.     7. 2016-17. évi táborok beosztása

8.     8. Szakmai estek időpontjai és témái

9.     9. IVSI Kongresszus dokumentumainak egyeztetése, döntés SMSZ delegáció részvételéről

10.  10. Democsapat programja, költségei, csapatvezető jogai és kötelezettségei

11.  11. Tervezett tematikai segédlet-, és filmkészítéssel kapcsolatos feladatok

12.  12. Egyebek

 

          dr. Egri Katalin elnök 

Legyen Ön az első hozzászóló | Kedvencekhez (0) | Idézés a honlapján

 
ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

Az SMSZ 2016. május 30-án megtartott évi rendes Közgyűlésén 37 szavazásra jogosult tag jelent meg és az alábbi határozatokat hozta: 

1/2016. 05. 30. Kgy. határozat

A Síoktatók Magyarországi Szövetségének Közgyűlése az Elnökség beszámolóját elfogadja.

2/2016. 05. 30. Kgy. határozat

A Síoktatók Magyarországi Szövetségének Közgyűlése a Felügyelő Bizottság beszámolóját elfogadja.

3/2016. 05. 30. Kgy. határozat

A Síoktatók Magyarországi Szövetségének Közgyűlése az egyesület 2015. évi mérlegét és közhasznúsági jelentését egyhangúlag elfogadja.

4/2016. 05. 30. Kgy. határozat

A Síoktatók Magyarországi Szövetségének Közgyűlése az egyesület tagsági díját a 2017. évtől kezdődően az alábbiak szerint állapítja meg:

Rendes természetes személy tagok:

-        12.000 Ft/év

-        nappali tagozatos diák, 62 év feletti rendes tagok, súlyos fogyatékossággal élők: 6.000 Ft/év

Pártoló természetes személy tagok vagyoni hozzájárulásának minimális mértéke megegyezik a rendes tagok tagdíjának mértékével

-        12.000 Ft/év

-        nappali tagozatos diák, 62 év feletti rendes tagok, súlyos fogyatékossággal élők: 6.000 Ft/év

Rendes nem természetes személy tagok: 50.000 Ft/év

Pártoló nem természetes személy tagok vagyoni hozzájárulásának minimális mértéke megegyezik a rendes nem természetes személy tagák által fizetendő tagdíj mértékével.

A tiszteletbeli tagok nem fizetnek tagdíjat.

Az emelt tagdíj első alkalommal a 2017-es évre 2016. október 31. napjáig fizetendő.

5/2016. 05. 30. Kgy. határozat

A Síoktatók Magyarországi Szövetségének Közgyűlése az SMSZ és dr. Egri Katalin elnök közötti 2016. január 01. napjával kezdődő határozatlan időre szóló adminisztratív, pénzügyi és jogi feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződést jóváhagyja.

6/2016. 05. 30. Kgy. határozat

A Síoktatók Magyarországi Szövetségének Közgyűlése az egyesület 2016. évre szóló költségvetési tervét elfogadja.

7/2016. 05. 30. Kgy. határozat

A Síoktatók Magyarországi Szövetségének Közgyűlése az egyesület módosított Alapszabályát a jelen jegyzőkönyv mellékletét képező szövegezéssel elfogadja.

8/2016. 05. 30. Kgy. határozat

A Síoktatók Magyarországi Szövetségének Közgyűlése az Elnökség szakmai beszámolóját egyhangúlag elfogadja.

 

Legyen Ön az első hozzászóló | Kedvencekhez (0) | Idézés a honlapján

 
Meghívó 2016. évi Rendes Közgyűlésre

Kedves Tagtársunk!

A Síoktatók Magyarországi Szövetsége évi rendes közgyűlését

    2016. május 30-án (hétfőn) 17.30 órakor 

tartja, melyre rendes és pártoló tagjait meghívja.

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlésre az Alapszabály 3.1.1. pontja alapján változatlan napirenddel 2016. május 30-án 18 órakor kerül sor, amely közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A Közgyűlés helyszíne:

    Testnevelési Egyetem, 1123 Budapest, Alkotás u. 44.

     Főépület I. em. Hepp Ferenc terem

 

A közgyűlés napirendi pontjai:

    1.      Az Elnökség beszámolója

2.      Az SMSZ 2015. évi pénzügyi beszámolója

3.      A Felügyelő Bizottság beszámolója

4.      A 2015. évi mérleg beszámolója, közhasznúsági jelentés ismertetése és      jóváhagyása

5.      Döntés tagdíjról

6.      A 2016. évre szóló költségvetési terv jóváhagyása

7.      Alapszabály módosítása

8.      Beszámoló az SMSZ 2016. évi szakmai programjáról és terveiről

9.      Oklevelek átadása a sikeres továbbképzést teljesítő tagok részére

10.   Egyebek

A közgyűlésen szavazati jogát mindenki csak rendezett tagdíjjal és személyesen gyakorolhatja, képviseletre meghatalmazás nem adható. Kérjük, a közgyűlés napjáig mindenki rendezze elmaradt tagdíját (OTP 11701004-20132792-00000000).

Az Alapszabály 3.1.1. pontja értelmében „A meghívót az egyesület a költségek csökkentése érdekében kizárólag elektronikus úton küldi meg a tagnak.”

 Budapest, 2016. május 12.

 dr. Egri Katalin elnök

Legyen Ön az első hozzászóló | Kedvencekhez (0) | Idézés a honlapján

 
Elnökségi ülés 2016.05.09.18 óra

MEHÍVÓ

A májusi évi rendes közgyűlés előkészítésére való tekintettel elnökségi ülést hívok össze.

Az elnökségi ülés időpontja: 2016. május  09. hétfő 18 óra

helyszíne: SMSZ Iroda 1037 Budapest, Bécsi út 314. B. I. em.2.

Napirendi pontok:

1.)    Elnök beszámolója az utolsó elnökségi ülés óta eltelt időszak eseményeiről, elvégzett feladatokról  

2.)    Írásbeli határozatok jóváhagyása  

3.) A 2016. május 30-án megrendezésre kerülő évi rendes közgyűlési előterjesztések megtárgyalása, jóváhagyása

- 2015. évi beszámoló-tervezet jóváhagyása

- 2015. évre vonatkozó közhasznúsági melléklet tervezetének jóváhagyása

- 2015. évi pénzügyi beszámoló jóváhagyása

- 2016. évre szóló költségvetés-tervezet jóváhagyása

- Szakmai beszámoló-tervezet jóváhagyása

- Alapszabálymódosítás tervezete

4.) Demo Csapat programjának megtárgyalása, jóváhagyása

5) Állásfoglalás előkészítése a síelés közbeni balesetek megelőzésével kapcsolatos tudnivalókról

6)  Egyebek

 

dr. Egri Katalin elnök 

Legyen Ön az első hozzászóló | Kedvencekhez (0) | Idézés a honlapján

 
Tisztújító Közgyűlés módosított napirendje

Kedves Tagtársunk!

A Síoktatók Magyarországi Szövetsége tájékoztatja Tagjait, hogy az Elnökség a

2015. december 7-én (hétfőn) 17.30 órakor megrendezésre kerülő Tisztújító Közgyűlésének napirendjét kiegészítette.

(a módosított napirend és egyéb részletek megtekintéséhez kattints a Részletek../Read more... szövegre)

 

Legyen Ön az első hozzászóló | Kedvencekhez (0) | Idézés a honlapján

Bővebben...
 
Elnökség határozatok, 2015.12.05

A 2015. december 7. napjára kitűzött Tisztújító Közgyűléssel kapcsolatos kérdésekben az Elnökség az Alapszabály 3.2.9 pontjában foglalt rendelkezések betartása mellett az lentihatározatokat hozta (a Részletek.../Read more... feliratra kattintva láthatók).

 

Legyen Ön az első hozzászóló | Kedvencekhez (0) | Idézés a honlapján

Bővebben...
 
A jelöltek szakmai önéletrajzai és motivációs levelei

2015. 12. 07-i közgyűlés meghívójában, a jelöltek listájában találhatók a jelöltek önéletrajzainak és motivációs leveleinek linkjei, melyeket itt elértek!
 

Legyen Ön az első hozzászóló | Kedvencekhez (0) | Idézés a honlapján

 
Elnökségi határozatok, 2015. 11.24.

A Elnökség 2015. december 24-i ülésén hozott határozatokat a Részletek.../Read more... szövegre katintva olvashatjátok.

Legyen Ön az első hozzászóló | Kedvencekhez (0) | Idézés a honlapján

Bővebben...
 
<< Első < Előző 1 2 3 4 Következő > Utolsó >>

Eredmények 1 - 25 / 81

Hoshow 2009 13

 • Támogatók
 • Támogatók
 • Támogatók
 • Támogatók
 • Támogatók
 • Támogatók
 • Támogatók
 • Támogatók
 • Támogatók
 • Támogatók
 • Támogatók
 • Támogatók
 • Támogatók
 • Támogatók
 • Támogatók
 • Támogatók
 • Támogatók